Jak napisać dobry list

1. Data w prawym górnym rogu
np.: Kraków, 15.07.2019 r. (po prawej stronie)

2. Nagłówek
np.: Szanowna Pani, Kochana Babciu

3. Wstęp
Na początku listu należy podziękować adresatowi lub przesłać mu pozdrowienia, zaczynamy od akapitu.
np.: Dziękuję Ci za Twój ostatni list. Bardzo ucieszyła mnie wiadomość, że wyzdrowiałaś.

4. Rozwinięcie
W tym akapicie następuje rozwinięcie tekstu, opowiadamy o tym, co chcieliśmy zamieścić w liście.
np.: Jak wiesz, niedawno pojechałam na wycieczkę do Wieliczki.

5. Zakończenie
W ostatnim akapicie należy przesłać pozdrowienia itd.
np.: Na tym kończę mój list kochana Babciu. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

Pozdrowienia przesyła Twoja ukochana wnuczka,

W liście należy pamiętać o:
- pisaniu zwrotów grzecznościowych WIELKĄ LITERĄ.
- min. 3 akapitach
- miejscowości i dacie
- nagłówku
- podpisie
- jeżeli chcemy, to możemy umieścić post scriptum, czyli informacje, które przypomniały nam się po zapisaniu listu. Post scriptum piszemy na końcu listu, po podpisie, pisząc w skrócie P.S.- w tym miejscu, po P.S. piszemy zapomniane informacje.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Jak rozmawiać z pracodawcą?

1. Samoocena

Aby dokonać samooceny należy zebrać informacje o:
- kwalifikacjach (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, posiadane uprawnienia),
- umiejętnościach zawodowych,
- predyspozycjach ...

Język polski

Jak napisać list? - przykład

Nagłówek
Miejsce i data w prawym górnym rogu

Zwrot do adresata
Droga Babciu,

Treść listu
pamiętaj o pisaniu wielką literą znaków grzecznościowych, czyli: Ciebie Ty itd.

Twój ...

Język polski

List do bohatera literackiego

Witaj Nel!

Nazywam się Magda Kowalska i mam 14 lat. Już od bardzo dawna chciałam do Ciebie napisać, ale nie mogłam zdobyć Twojego adresu. Kiedy wreszcie mi się to udało, byłam ogromnie szczęśliwa. Wzięłam do ręki długopis i o...

Historia

List dziecka do matki z łódzkiego getta.

Droga Mamo!
Jestem głodny! Muszę do Ciebie napisać, bo jest mi tu bardzo źle. Z każdym dniem umiera tu coraz więcej ludzi. najczęściej z głodu i chorób. Wczoraj wybuchł u nas pożar, mamo ja juz nie mam siły! Krążą pogłoski, że ...

Język polski

List do pani po feriach.

Droga pani Jolanto!!!

Dzień dobry jestem zmęczona, bo ferie spędziłam tak intensywnie.
Tak jak już wspomniałam, zimowe wakacje, choć krótkie, były dla mnie wypełnione zajęciami w stu procentach. Od razu, gdy zaczęły się fe...