Obrona ojczyzny- prawo czy obowiązek?

Ojczyzna to, jak mówi "Encyklopedia PWN" kraj, w którym człowiek urodził się i/lub spędził znaczną część swojego życia, w którym mieszka, lub z którym czuje się mocno związany emocjonalnie mimo przestrzennego oddalenia. Czy więc obrona ojczyzny jest jedynie naszym prawem, czy również obowiązkiem?

Po pierwsze, ojczyzna jest wspólnotą, która łączy ludzi w jedność. Daje im to poczucie przywiązania i przynależności do jakiejś grupy społecznej. Tak więc każdy człowiek ma prawo do obrony swojego kraju, niezależnie od stopnia poczucia patriotyzmu, a także do walki o jego wolność. Przykładem na to są oddziały partyzanckie tworzone w czasie II wojny światowej, które z własnej i nieprzymuszonej woli walczyły z okupantem niemieckim i sowieckim.

Po drugie, musimy tez pamiętać, że obrona ojczyzny jest nie tylko naszym prawem, ale również moralnym obowiązkiem. Każdy obywatel powinien zawsze być gotowy do walki o wolność swojego kraju i dokładać wszelkich starań, aby w kraju żyło się dobrze. Przykładem takich ludzi są harcerze występujący w książce Aleksandra Kamińskiego, pt. "Kamienie na szaniec". Bohaterowie tej opowieści reportażowej, to młodzież maturalna należąca do Związku Harcerstwa Polskiego, żyjąca w czasach II wojny światowej, która nie może sie pogodzić z faktem iż Polska nie jest wolnym krajem, dlatego też przyłącza się do organizacji PLAN-u, a później do Małego Sabotażu. Próbuje walczyć z okupantem poprzez niszczenie propagandy niemieckiej, gdzie musi wykazać się odwagą, a nieraz zaryzykować życiem.

Po trzecie, obrona ojczyzny jest naszym obowiązkiem zawsze, a nie tylko w czasie wojny. Dawniej ludzie musieli walczyć o wolną Polskę w powstaniach oraz na froncie politycznym i kulturalnym. Dziś, w czasach pokoju, również musimy chronić nasz kraj, poprzez wybranie odpowiedniej władzy. Dlatego też każdy człowiek, który jest uprawniony do głosowania w wyborach, powinien udać się do urny, aby w kraju rządzili godni tego ludzie. Odwołam się tu do wyborów prezydenckich, które odbyły się w 2005 roku w Polsce. Niewielu obywateli poczuło się wtedy do obowiązku pójścia do urn wyborczych. Spowodowało to duże napięcia w społeczeństwie i pomiędzy partiami na przełomie 2 lat.

Podsumowując, uważam iż każdy człowiek ma prawo bronic swojego kraju, ale jest to również jego obowiązek, gdyż jeśli nie my, obywatele, staniemy w obronie naszego kraju, to nikt inny tego nie zrobi.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

„Obrona Ojczyzny – prawo czy obowiązek”

„Obrona Ojczyzny – prawo czy obowiązek”
„Ojczyzna jest to wielki – zbiorowy - Obowiązek” – te słowa wypowiedział Cyprian Kamil Norwid w swoich „Myślach o Polsce i Polakach”. Dla mnie obrona mej Ojczyzny...

Język polski

odwołując się do powieści kamienie bna szaniec rozważ problem: obrona ojczyzny prawo czy obowiązek

odwołując się do powieści kamienie bna szaniec rozważ problem: obrona ojczyzny prawo czy obowiązek...

Język polski

obrona ojczyzny - prawo czy obowiązek Napisz rozprawke na 1,5 strony A4 odwołując się do powieści "Kamienie na szaniec" i do innych znanych ci tekstów kultury o tematyce wojennej

obrona ojczyzny - prawo czy obowiązek Napisz rozprawke na 1,5 strony A4 odwołując się do powieści "Kamienie na szaniec" i do innych znanych ci tekstów kultury o tematyce wojennej...

Język polski

Rozprawka na temat: "Obrona ojczyzny prawo czy obowiązek" Dam naj:) Tylko  żeby nie było z internet

Rozprawka na temat: "Obrona ojczyzny prawo czy obowiązek" Dam naj:) Tylko  żeby nie było z internet...

Język polski

Proszę o podanie TYLKO ARGUMENTÓW (minimum 4 argumenty) do rozprawki na temat : Obrona ojczyzny - prawo czy obowiązek na podstawie literatury o tematyce wojennej.

Proszę o podanie TYLKO ARGUMENTÓW (minimum 4 argumenty) do rozprawki na temat : Obrona ojczyzny - prawo czy obowiązek na podstawie literatury o tematyce wojennej....

Język polski

Obrona ojczyzny - prawo czy obowiązek?

Nawiązując do tematu, stawiam tezę, iż obrona ojczyzny to obowiązek, a nie prawo. Moja odpowiedź opiera się na konkretnych argumentach.
Warto zauważyć, że ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku mówi nam, o powszechnych obowiązki obron...