Terminy związane z teatrem i ich znaczenie

AKT - część dramatu, zawierająca zamknięty i wewnętrzny spójny odcinek akcji.

BALET - rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec wykonywany przez tancerzy według scenariusza, z towarzyszeniem muzyki, na tle odpowiedniej scenografii.

BUDKA SUFLERA - pomieszczenie na przedzie sceny teatralnej, osłonięte przed widzami; jest przeznaczone dla osoby podpowiadającej tekst aktorom.

DRAMAT - jeden z trzech rodzajów literackich, który jest przeznaczony do wystawienia na scenie; gotowy scenariusz; występują w nim didaskalia.

DIDASKALIA - inaczej tekst poboczny; pisane zazwyczaj kursywą; przeznaczone dla aktorów; uwagi.

EPILOG - końcowa partia utworu epickiego lub dramatycznego, informująca o dalszych dziejach postaci po zamknięciu zdarzeń właściwej fabuły; w dramacie antycznym końcowa wypowiedź skierowana do publiczności, wyjaśniająca zamysł twórcy i istotne znaczenie widowiska.

FABUŁA- treść utworu literackiego lub filmowego.

INSCENIZACJA - wystawianie utworów dramatycznych na scenie.

KOMEDIA - gatunek dramatu obejmujący utwory o wesołym i pogodnym nastroju, lekkiej i pogodnej tematyce, charakteryzujące się humorem, dowcipem, wesołością i pomyślnym zakończeniem.

KOMIZM - jakość sytuacji, ciągu zachowań lub zdarzeń, cech charakterystycznych postaci, budzących śmieszność lub wesołość, ale także kategoria estetyczna, która jest podstawą strukturalną komedii.

KULISY - element perspektywicznej dekoracji teatralnej: płaskie ścianki dekoracyjne umieszczone symetrycznie po obu stronach sceny, kotary, przepierzenia, przesuwane w rowkach podłogi lub opuszczane z nadscenia, umożliwiające szybką zmianę dekoracji i oświetlenia. Także część teatru za sceną.

KURTYNA - zasłona używana w teatrze oddzielająca scenę od widowni, opuszczana i podnoszona lub składająca się z dwóch części rozsuwanych na boki.

LOŻA - wydzielona, reprezentacyjna część sali widowiskowej, wyposażona w miejsca siedzące dla kilku osób, zwykle w formie niewielkiego balkonu lub wnęki z balustradą.

MASKA TEATRALNA - osłona twarzy, mająca kształt i formę twarzy ludzkiej, a także łba zwierzęcego, rośliny lub innej rzeczy. Maska komiczna symbolizuje komiczną rolę, atrybut mitologicznej muzy Talii. Maska tragiczna symbolizuje tragiczną postać, atrybut muzy Melpomene.

OPERA - utwór muzyczny o charakterze dramatycznym, przeznaczony do wystawiania na scenie, składający się z partii wokalnych i instrumentalnych, czasami także mówionych i baletowych.

PANTONIMA - widowisko teatralne, w którym zdarzenia przekazywane są przez aktorów wyłącznie za pomocą ruchów ciała, gestów, mimiki.

SCENA - część aktu wyodrębniona ze względu na występowanie określonych osób.

SUFLER - osoba podpowiadająca w teatrze aktorom tekst roli w sposób niewidoczny dla widza (obecnie za kulisami, dawniej w budce suflera).

TEATR - gałąź sztuki widowiskowej, polegająca na przedstawianiu scenicznym utworów literackich, obejmująca takie gatunki jak: tragedia, komedia i dramat, balet, pantomima, opera, rewia. Także budynek przystosowany do wystawiania utworów scenicznych.

TRAGEDIA - rodzaj utworu literackiego, w którym występuje silnie zarysowany konflikt między dążeniami bohatera a wartościami i mocami wyższymi, jakim musi się on przeciwstawić, co prowadzi do nieuniknionej katastrofy.

Bibliografia:
1. Słownik wyrazów obcych
2. Słownik wiedzy o literaturze
3. Podręczny ilustrowany leksykon ucznia
4. zeszyty od języka polskiego

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Starożytna Grecja.

Historia

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji

Starożytna Grecja zawsze budziła i budzi zainteresowania ludzi. Zainteresowania te były i są spowodowane dokonaniami kulturowymi, historycznymi oraz cywilizacyjnymi (jakż...

Historia

Starożytna Grecja - wierzenia, filozofowie, życie codzienne, teatr oraz sztuka.

Historia

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji

Starożytna Grecja zawsze budziła i budzi zainteresowania ludzi. Zainteresowania te były i są spowodowane dokonaniami kulturowymi, historycznymi oraz cywilizacyjnymi (jakż...