Liczby po Niemiecku i jak sie je czyta

0-null (nul)
1-eins (ajns)
2-zwei (cwaj)
3-drei (draj)
4-vier (fir)
5-funf (fynf)
6-sechs (zeks)
7-sieben (ziben)
8-acht (acht)
9-neun (nojn)
10-zehn (cejn)
11-elf (elf)
12-zwolf (cwylf)
13-dreizehn (drajcejn)
14-vierzehn (fircejn)
15-funfzehn [u umlaut] (fynfcejn)
16-sechzehn (zekcejn)
17-siebzehn (zibcejn)
18-achtzehn (achtcejn)
19-neunzehn (nojncejn)
20- zwanzig (cwanciś)
21-einundzwanzig (ajnundcwanciś)
22- zweiundzwanzig (cwajundcwanciś)
30-dreissig (drajsiś)
40-vierzig (vifciś)
50-funfzig (fynfciś)
60-sechzig (zeksiś)
70-siebzig (zibciś)
80-achtzig (achciś)
90-neunzig (nojnciś)
100- hundert (hundert)
1000- tausend (tałsend)
1000000- eine Million (ajne Milion)

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

Podacie mi liczby i alfabet. I jak się to  czyta po niemiecku bo we wrześniu zaczynam naukę niemieckiego i chcę się już nauczyc ;))

Podacie mi liczby i alfabet. I jak się to  czyta po niemiecku bo we wrześniu zaczynam naukę niemieckiego i chcę się już nauczyc ;))...

Język niemiecki

Prosze napisz mi jak sie czyta liczby od 0 do 20 po niemiecku !!! Nie jak sie pisze bo to wiem tylko jak sie czyta !! np: 7 sieben - ziben

Prosze napisz mi jak sie czyta liczby od 0 do 20 po niemiecku !!! Nie jak sie pisze bo to wiem tylko jak sie czyta !! np: 7 sieben - ziben...

Język niemiecki

Napisz liczby od 1 do 30. Jak pisze się po niemiecku i jak się czyta po polsku.

Napisz liczby od 1 do 30. Jak pisze się po niemiecku i jak się czyta po polsku....

Język niemiecki

Napisz liczby po niemiecku oraz w nawiasie napisz jak się je czyta - wymawia . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Napisz liczby po niemiecku oraz w nawiasie napisz jak się je czyta - wymawia . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60...

Język niemiecki

Wypisz liczby od 1-20 po niemiecku. I proszę napiszcie mi jak się je czyta. :-) Z gory dziekuje

Wypisz liczby od 1-20 po niemiecku. I proszę napiszcie mi jak się je czyta. :-) Z gory dziekuje...