Liczby po Niemiecku i jak sie je czyta

0-null (nul)
1-eins (ajns)
2-zwei (cwaj)
3-drei (draj)
4-vier (fir)
5-funf (fynf)
6-sechs (zeks)
7-sieben (ziben)
8-acht (acht)
9-neun (nojn)
10-zehn (cejn)
11-elf (elf)
12-zwolf (cwylf)
13-dreizehn (drajcejn)
14-vierzehn (fircejn)
15-funfzehn [u umlaut] (fynfcejn)
16-sechzehn (zekcejn)
17-siebzehn (zibcejn)
18-achtzehn (achtcejn)
19-neunzehn (nojncejn)
20- zwanzig (cwanciś)
21-einundzwanzig (ajnundcwanciś)
22- zweiundzwanzig (cwajundcwanciś)
30-dreissig (drajsiś)
40-vierzig (vifciś)
50-funfzig (fynfciś)
60-sechzig (zeksiś)
70-siebzig (zibciś)
80-achtzig (achciś)
90-neunzig (nojnciś)
100- hundert (hundert)
1000- tausend (tałsend)
1000000- eine Million (ajne Milion)

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

Napisz liczby od 1 do 30. Jak pisze się po niemiecku i jak się czyta po polsku.

Napisz liczby od 1 do 30. Jak pisze się po niemiecku i jak się czyta po polsku....

Język niemiecki

Napisz liczby po niemiecku oraz w nawiasie napisz jak się je czyta - wymawia . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Napisz liczby po niemiecku oraz w nawiasie napisz jak się je czyta - wymawia . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60...

Język niemiecki

Pod ktoś liczby po niemiecku jak się pisze i czyta? Z góry dziękuje ;****

Pod ktoś liczby po niemiecku jak się pisze i czyta? Z góry dziękuje ;****...

Język niemiecki

Jak się czyta liczby po niemiecku? Chodzi mi o od 1 do 20 i 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 i jak jeszcze możecie to 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 :)

Jak się czyta liczby po niemiecku? Chodzi mi o od 1 do 20 i 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 i jak jeszcze możecie to 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 :)...

Język niemiecki

Jak się czyta po niemiecku liczby proszę o wytlumaczenie daje naj bp 539562 Jak to przeczytać

Jak się czyta po niemiecku liczby proszę o wytlumaczenie daje naj bp 539562 Jak to przeczytać...