Napisz liczby od 1 do 30. Jak pisze się po niemiecku i jak się czyta po polsku.

Napisz liczby od 1 do 30. Jak pisze się po niemiecku i jak się czyta po polsku.
Odpowiedź

0-null 1-eins 2-zwei 3-drei 4-vier 5-funf 6-sechs 7-sieben 8-acht 9-neun 10-zehn 11-elf 12-zwolf 13-dreizehn 14-vierzehn 15-funfzehn 16-sechzehn 17-siebzehn 18-achtzehn 19-neunzehn 20-zwanzig 21-einsundzwanzig 22-enisundzwanzig 23-dreiundzwanzig 24-vierundzwanzig 25-funfundzwanzig 26-sechindzwanzig 27-siebundzwanzig 28-achtundzwanzig 29-neunundzwanzig 30-dreibig 

1 - eins [ajns] 2 - zwei [cwaj] 3 - drei [draj] 4 - vier [fir] 5 - fünf [funf] 6 - sechs [zechs] 7 - sieben [ziben] 8 - acht [acht] 9 - neun [nojn] 10 - zehn [ceń] 11 - elf [elf] 12 - zwölf [cwulf] 13 - dreizehn [drajceń] 14 - vierzehn [firceń] 15 - fünfzehn [funfceń] 16 - sechzehn [zechceń] 17 - siebzehn [ziebceń] 18 - achtzehn [achtceń] 19 - neunzehn [nojnceń] 20 - zwanzig [cwancyś] 21 - einundzwanzig [einundcwancyś] 22 - zweiundzwanzig [cwajundcwancyś] 23 - dreiundzwanzig [drajundzwancyś] 24 - vierundzwanzig [firundcwancyś] 25 - fünfundzwanzig [funfundcwancyś] 26 - sechsundzwanzig [zechsundcwancyś] 27 - siebenundzwanzig [zibenundcwancyś] 28 - achtundzwanzig [achtundcwancyś] 29 - neunundzwanzig [nojnundcwancyś] 30 - dreißig [drajcyś]

Dodaj swoją odpowiedź