Wszystko o mapie

MAPA- podstawowe źródło informacji. Jest to graficzny obraz pow. Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba zmniejszony w sposób określony matematycznie. Jej cechy to wymierność ( zmniejszona, można dokonywać na niej podziałów dzięki zastosowaniu odwzorowaniu kartograficznego i skali); czytelność

SKALA- stosunek odległości na mapie do odległości w rzeczywistości

PODZIAŁ MAP: A) ze względu na skalę (topograficzna 1: 200 000 mapy wielkoskalowe; przeglądowo topograficzne 1 : 200 000 – 1 : 1000 000 średnioskalowe; przeglądowe 1 : 1000 000 i mniejsze małoskalowe)
B) ze względu na treść ( ogólnogeograficzne; tematyczne)

GENERALIZACJA- uogólnienie, wybór treść mapy. Zależy od skali (im skala mniejsza tym mapa mniej dokładna) mapy i od przeznaczonego zastosowania.

POZIOMICA- linia łącząca punkty o tej samej wysokości.

Południki- północ, południe
Równoleżniki- wschód, zachód

N,nne,NE,ene,E,ese,SE,sse,S,ssw,SW,wsw,W,wnw,NW,nnw.

GEOGRAFIA- zajmuje się badaniem związków między człowiekiem a środowiskiem geograficznym oraz ustala prawidłowości dotyczące przestrzennego rozmieszczenia zarówno ludzi i ich działalności, jak też obiektów i procesów przyrodniczych na Ziemi. Warunkiem badania relacji i ustalania prawidłowości jest zawsze zgromadzenie odpowiednio dużej liczby wiarygodnych informacji geograficznych.

OBSERWACJA:
Bezpośrednia (gdy człowiek swymi zmysłami bezpośrednio odbiera bodźce pochodzące od konkretnego obiektu geograficznego.
Pośrednia (zamiast oglądać dany obiekt w terenie oglądamy jego zdjęcie. Fotografie lotnicze i obrazy satelitarne umożliwiają obserwację w danym momencie rozległego obszaru, zapewniają przy tym dużą szczegółowość, a dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki bardzo rozszerzają zakres obserwowanych obiektów i procesów.

GEOIDA- bryła, której kształt możliwie najwierniej oddaje kształt Ziemi, dokładniej niż elipsoida obrotowa, gdyż jej pow. Jest w każdym miejscu prostopadła do pionu, wyznaczonego przez siłę ciężkości.

SIATKA KARTOGRAFICZNA- układ równoleżników i południków na mapie.

SIATKA GEOGRAFICZNA- układ równoleżników i południków na Ziemi (globusie).

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

Wszystko o mapie hipsometrycznej (fizycznej) Co to jest? Co przedstawia? Co oznaczają te barwy użyte na tej mapie? Plis na dziś!!!! Daję naj! Kasia.

Wszystko o mapie hipsometrycznej (fizycznej) Co to jest? Co przedstawia? Co oznaczają te barwy użyte na tej mapie? Plis na dziś!!!! Daję naj! Kasia....

Geografia

Trzeba zaznaczyć wszystko na mapie, dużo punktów oczekuję bardzo dobrej i szybkiej odpowiedzi

Trzeba zaznaczyć wszystko na mapie, dużo punktów oczekuję bardzo dobrej i szybkiej odpowiedzi...

Geografia

Wszystko o mapie

MAPA – jest to obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie zgodnie z przyjętym odwzorowaniem kartograficznym w określonym przez skale pomniejszeniu za pomocą znaków umownych.

SKŁADNIKI MAPY

a)s. matematyczne np. sk...

Geografia

Bardzo pilne na już;) proszę o pomoc Gdzie szukać na mapie: - półwyspu krymskiego -rzeki: Tyber, Tamiza -morza: Barentsa to wszystko na mapie fizycznej Europy:)

Bardzo pilne na już;) proszę o pomoc Gdzie szukać na mapie: - półwyspu krymskiego -rzeki: Tyber, Tamiza -morza: Barentsa to wszystko na mapie fizycznej Europy:)...

Geografia

Geografia jako nauka - dział w książce, wszystko co potrzebne na sprawdzian

Sory za lekki bałagan , ale wszystko co potrzebowałam osobiście jest:) Brakuje jednego - Atlasu :)

Geografia- jest to nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno ekonomicznym or...