Wszystko o mapie

MAPA- podstawowe źródło informacji. Jest to graficzny obraz pow. Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba zmniejszony w sposób określony matematycznie. Jej cechy to wymierność ( zmniejszona, można dokonywać na niej podziałów dzięki zastosowaniu odwzorowaniu kartograficznego i skali); czytelność

SKALA- stosunek odległości na mapie do odległości w rzeczywistości

PODZIAŁ MAP: A) ze względu na skalę (topograficzna 1: 200 000 mapy wielkoskalowe; przeglądowo topograficzne 1 : 200 000 – 1 : 1000 000 średnioskalowe; przeglądowe 1 : 1000 000 i mniejsze małoskalowe)
B) ze względu na treść ( ogólnogeograficzne; tematyczne)

GENERALIZACJA- uogólnienie, wybór treść mapy. Zależy od skali (im skala mniejsza tym mapa mniej dokładna) mapy i od przeznaczonego zastosowania.

POZIOMICA- linia łącząca punkty o tej samej wysokości.

Południki- północ, południe
Równoleżniki- wschód, zachód

N,nne,NE,ene,E,ese,SE,sse,S,ssw,SW,wsw,W,wnw,NW,nnw.

GEOGRAFIA- zajmuje się badaniem związków między człowiekiem a środowiskiem geograficznym oraz ustala prawidłowości dotyczące przestrzennego rozmieszczenia zarówno ludzi i ich działalności, jak też obiektów i procesów przyrodniczych na Ziemi. Warunkiem badania relacji i ustalania prawidłowości jest zawsze zgromadzenie odpowiednio dużej liczby wiarygodnych informacji geograficznych.

OBSERWACJA:
Bezpośrednia (gdy człowiek swymi zmysłami bezpośrednio odbiera bodźce pochodzące od konkretnego obiektu geograficznego.
Pośrednia (zamiast oglądać dany obiekt w terenie oglądamy jego zdjęcie. Fotografie lotnicze i obrazy satelitarne umożliwiają obserwację w danym momencie rozległego obszaru, zapewniają przy tym dużą szczegółowość, a dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki bardzo rozszerzają zakres obserwowanych obiektów i procesów.

GEOIDA- bryła, której kształt możliwie najwierniej oddaje kształt Ziemi, dokładniej niż elipsoida obrotowa, gdyż jej pow. Jest w każdym miejscu prostopadła do pionu, wyznaczonego przez siłę ciężkości.

SIATKA KARTOGRAFICZNA- układ równoleżników i południków na mapie.

SIATKA GEOGRAFICZNA- układ równoleżników i południków na Ziemi (globusie).

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wszystko o mapie

MAPA – jest to obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie zgodnie z przyjętym odwzorowaniem kartograficznym w określonym przez skale pomniejszeniu za pomocą znaków umownych.

SKŁADNIKI MAPY

a)s. matematyczne np. sk...

Geografia

Wszystko o mapie

MAPA- podstawowe źródło informacji. Jest to graficzny obraz pow. Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba zmniejszony w sposób określony matematycznie. Jej cechy to wymierność ( zmniejszona, można dokonywać na niej podziałów dzięki za...

Geografia

Geografia jako nauka - dział w książce, wszystko co potrzebne na sprawdzian

Sory za lekki bałagan , ale wszystko co potrzebowałam osobiście jest:) Brakuje jednego - Atlasu :)

Geografia- jest to nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno ekonomicznym or...

Geografia

Na mapie Japonii i krajów przyległych wypisz nazwy : Wszystko w załączniku

Na mapie Japonii i krajów przyległych wypisz nazwy : Wszystko w załączniku...

Geografia

mam parę zadań a) na mapie w skali 1:500000 odl. między miastami wynosi 11 cm oblicz odległość w rzeczywistości b) na mapię w skali 1:20000 odległość między szczytami wynosi 4,5 cm oblicz odległosc w rzeczywistości wszystko

mam parę zadań a) na mapie w skali 1:500000 odl. między miastami wynosi 11 cm oblicz odległość w rzeczywistości b) na mapię w skali 1:20000 odległość między szczytami wynosi 4,5 cm oblicz odległosc w rzeczywistości wszystko...

Matematyka

1.Na mapie w skali 1:350000 odległość między miastami wynosi 2,3 cm. Oblicz rzeczywistą odległość . 2.Ile Czasu Minęło Od 6:45 do 21:18 ? (obliczenie ) 3.Ustaw w kolejności rosnącej 25,7 kg , 0,047 g ,3200dag,25kg 35dag . (Całe obliczenie i wszystko co

1.Na mapie w skali 1:350000 odległość między miastami wynosi 2,3 cm. Oblicz rzeczywistą odległość . 2.Ile Czasu Minęło Od 6:45 do 21:18 ? (obliczenie ) 3.Ustaw w kolejności rosnącej 25,7 kg , 0,047 g ,3200dag,25kg 35dag . (Całe oblicz...