Wszystko o mapie

MAPA – jest to obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie zgodnie z przyjętym odwzorowaniem kartograficznym w określonym przez skale pomniejszeniu za pomocą znaków umownych.

SKŁADNIKI MAPY

a)s. matematyczne np. skala mapy, odwzorowanie kartograficzne

b)s. geograficzne dzieli się na:

-informacje fizjograficzne(przyrodnicze, naturalne)np. ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie lądów i mórz, sieć hydrograficzna

-informacje społeczno gospodarcze i polityczne np. granice państw, sieć osadnicza, sieć komunikacyjna

-informacje uzupełniające np. nazwy geograficzne, wysokości

c)opis pozaramkowy: nazwa, tytuł, legenda, autorzy, nazwa wydawnictwa

CECHY SIATKI GEOGRAFICZNEJ:

-kształt kuli; południki mają jednakową dł. i kształt pół okręgów, zbiegają się w punktach biegunów; równoleżniki są okręgami o różnej dł. wzajemnie równoległymi; południki i równileżniki przecinają się pod kontem prostym

SIATKĘ GEOGRAFICZNĄ MOŻNA PRZEKSZTAŁCIĆ W KARTOGRAFICZNĄ:

a)w wyniku rzutowania siatki geograficznej na:

-na płaszczyznę- powstają siatki płaszczyznowe

-na bok walca- powstają siatki walcowe

-bok stożka- powstają siatki stożkowe

b)w wyniku obliczeń matematycznych- powstają siatki umowne

PODZIAŁ MAP

 Ze względu na skalę będą: małoskalowe, średnioskalowe, wieloskalowe

 Ze względu na treść map: ogólnogeograficzne np. fizyczne i polityczne; tematyczne np. Geologiczne, klimatyczne, gospodarcze

 Ze względu na przeznaczenie np. samochodowe, lotnicze, okrętowe

METODY PRZEDSTAWIANIE ZJAWISK NA MAPIE

 KROPKOWE: za pomocą punktów (mniejszych lub większych- w zależności od obliczeń) zaznaczane są tereny na mapie, które ukazują nam różne zjawiska(np. występowanie elektrowni lub innych obiektów)

 IZARYTMICZNA: cechy ilościowe zjawisk występujących w sposób ciągły często przedstawione są na mapach za pomocą izolinii. Są to linie, które łączą punkty o takich samych wartościach liczbowych(do których należą np. izotermy, izobary, izohiety, izohaliny)

 ZASIĘGÓW: za pomocą tej metody przedstawione są zjawiska które występują w rozproszeniu. Linia tzw. zasięgów informuje nas, że w jej obrębie występuje pewne zjawisko, lecz które niekoniecznie zajmuje cały obszar

 SYGNATUROWA: zjawiska występujące na małych, rozproszonych obszarach przedstawione są za pomocą pewnych znaków lub liter kojarzących się z danym zjawiskiem

 KARTOGRAMU:

 KARTODIAGRAMU: dane liczbowe, charakteryzujące zjawiska, morzemy przedstawić w sposób graficzny za pomocą wykresów, inaczej diagramów. Kartiodiagramy tworzą umieszczone na mapie diagramy które są najczęściej figurami geometrycznymi, których wielkość wyraża przedstawiona wartość.

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

Wszystko o mapie hipsometrycznej (fizycznej) Co to jest? Co przedstawia? Co oznaczają te barwy użyte na tej mapie? Plis na dziś!!!! Daję naj! Kasia.

Wszystko o mapie hipsometrycznej (fizycznej) Co to jest? Co przedstawia? Co oznaczają te barwy użyte na tej mapie? Plis na dziś!!!! Daję naj! Kasia....

Geografia

Trzeba zaznaczyć wszystko na mapie, dużo punktów oczekuję bardzo dobrej i szybkiej odpowiedzi

Trzeba zaznaczyć wszystko na mapie, dużo punktów oczekuję bardzo dobrej i szybkiej odpowiedzi...

Geografia

Bardzo pilne na już;) proszę o pomoc Gdzie szukać na mapie: - półwyspu krymskiego -rzeki: Tyber, Tamiza -morza: Barentsa to wszystko na mapie fizycznej Europy:)

Bardzo pilne na już;) proszę o pomoc Gdzie szukać na mapie: - półwyspu krymskiego -rzeki: Tyber, Tamiza -morza: Barentsa to wszystko na mapie fizycznej Europy:)...

Geografia

Wszystko o mapie

MAPA- podstawowe źródło informacji. Jest to graficzny obraz pow. Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba zmniejszony w sposób określony matematycznie. Jej cechy to wymierność ( zmniejszona, można dokonywać na niej podziałów dzięki za...

Geografia

Geografia jako nauka - dział w książce, wszystko co potrzebne na sprawdzian

Sory za lekki bałagan , ale wszystko co potrzebowałam osobiście jest:) Brakuje jednego - Atlasu :)

Geografia- jest to nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniem pod względem przyrodniczym i społeczno ekonomicznym or...