Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym

Czas przeznaczony na przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego zależy od stopnia nasilenia zmian patologicznych w obrębie narządów. Niektóre choroby wymagają operacji w trybie nagłym lub pilnym, inne zaś operacji planowej wykonanej po uprzednim dokładnym przygotowaniu chorego. W poniższej pracy przedstawię, jaką spełnia rolę pielęgniarka, gdy pacjent jest przygotowywany do operacji w trybie nagłym.
Przygotowanie pacjenta do operacji obejmuje dwa zasadnicze etapy:
 Przedoperacyjną ocenę stanu pacjenta
 Psychiczne i fizyczne przygotowanie do operacji.

W okresie przedoperacyjnym, pielęgniarka powinna:
 Założyć dokumentację (historia choroby, karta gorączkowa, karta zleceń lekarskich, wpisanie pacjenta do głównego rejestru chorych w szpitalu)
 Sprawdzić dane personalne pacjenta i w razie potrzeby powiadomić rodzinę
 Dowiedzieć się czy pacjent jest ubezpieczony czy pacjent jest ubezpieczony
 Zająć się chorym oczekującym na zabieg operacyjny, zdobyć jego zaufanie i zaufanie jego rodziny
 Uzyskać zgodę na operację
 Poinformować pacjenta o przygotowaniach, jakie czekają go przed operacją
 Ocenić stan pacjenta przed operacją i ustalić wstępną diagnozę pielęgniarską
 Przygotować pacjenta do badań diagnostycznych, wykonać badania diagnostyczne i/lub towarzyszyć choremu podczas badań takich jak:
 EKG
 RTG klatki piersiowej
 Jeśli zachodzi potrzeba wykonuje się także USG
 Pobrać materiał (krew, mocz) do badań laboratoryjnych takich jak:
 Ogólne badanie moczu
 Morfologia
 Próba krzyżowa krwi
 Poziom kreatyniny i poziom mocznika
 Gazometria
 Czas krzepnięcia
 Jonogram
 Poziom cukru we krwi
 Założyć wkłucia dożylne
 Zmierzyć parametry życiowe
 Przygotować pole operacyjne (golenie, toaleta ciała, zmywanie pola operacyjnego środkami antyseptycznymi, zabezpieczenie jałowym opatrunkiem)
 Podjąć działania mające na celu profilaktykę przeciwzakrzepową (założenie pończoch przeciwzakrzepowych, podanie leku przeciwzakrzepowego na zlecenie lekarza)
 Przypomnieć pacjentowi (lub pomóc) o konieczności usunięcia biżuterii, metalowych spinek, protez zębowych, szkieł kontaktowych, makijażu, lakieru do paznokci, zabezpieczeniu rzeczy wartościowych, zabezpieczeniu włosów przez związanie i założenie czepka operacyjnego)
 Przebrać pacjenta w bieliznę szpitalną
 Wykonać premedykację przed rozpoczęciem się zabiegu operacyjnego (zgodnie z zaleceniami lekarza anestezjologa)
 Odtransportować pacjenta na blok operacyjny, tam zgłosić przybycie i przekazać pacjenta (wraz z niezbędną dokumentacją) pielęgniarce bloku operacyjnego
 Przygotować kartę obserwacji i urządzenia potrzebne we wczesnym okresie pooperacyjnym (źródło tlenu, ssak elektryczny, kardiomonitor)
 Sporządzić raport.

Dodaj swoją odpowiedź