Hiob współczesny

Jak wierzyć w sprawiedliwość i miłosierdzie w sytuacji tak dotkliwej próby?

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Cierpienie prometejskie, Hioba i bohaterów"Wieży" na podst. motta:"Współczesny Hiob nie zawsze umie sie modlić i zaufać Bogu,zawsze jednak powinien podjąć trud przesuwania się choćby o ziarnko maku na szczyt świętej góry..."

Cierpienie dla człowieka jest tematem poważnym. Jest on aktualny w każdym czasie. Każdy człowiek zaznaje cierpienia. Wiąże się z nim historia wielu ludzi, Hioba, Prometeusza czy bohaterów "Wieży" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

...

Język polski

Czego może uczyć Hiob człowieka początku naszego stulecia.

Rozpoczął się XXI w. Stulecie te ma być, tak jak i poprzednie wiekiem rozwoju technicznego: udoskonalone metody badawcze, coraz nowsze technologie. Świat zrobił wielki krok na przód- dzisiaj przez Internet możemy załatwić każdą sprawę: ...

Język polski

Człowiek współczesny wobec cierpienia. Moje uwagi na marginesie lektury „Księgi Hioba” i wiersza Anny Kamieńskiej – „Hiob i młodzieniec”

Cierpienie jest jednym z dominujących doznań życiowych. Choć niepojęte i jakże często trudne do udźwignięcia, splecione jest z życiem w sposób nierozdzielny. Jak daleko sięgamy w naszą historię zauważamy, że ludzkiej egzystencji nie ...

Język polski

Analiza i interpretacja porównawcza wierszy "Pytania do Hioba" Anny Kamieńskiej i "Hiob 1957" Tadeusza Różewicza".

Anna Kamieńska i Tadeusz Różewicz to poeci współcześni. Sposóby przedstawienia Hioba bardzo się od siebie różnią. Wiersz Różewicza jest krótki, zwięzły, wersy się powtarzają. Wiersz Kamieńskiej jest długi, każda zwrotka jest inn...

Język polski

Czego może uczyć Hiob człowieka początku naszego stulecia?

Księga Hioba należy do ksiąg mądrościowych, Starego Testamentu. Jest ona dla mnie szczególnie ważna, ze względu na zawarte w niej prawdy moralne. To one właśnie czynią to dzieło jedynym z najważniejszych dla kultury.

Historia ...

Język polski

1.dlaczego Hiob przyjmuje wszystkie doświadczenia bez skargi ? 2.Jak odczytywali historię Hioba pierwsi odbiorcy a jak współczesny człowiek ? 3.Jaki obraz ludzkiej egzystencji został ukazany w księdze Hioba ? Pomocyy ! daje naj!

1.dlaczego Hiob przyjmuje wszystkie doświadczenia bez skargi ? 2.Jak odczytywali historię Hioba pierwsi odbiorcy a jak współczesny człowiek ? 3.Jaki obraz ludzkiej egzystencji został ukazany w księdze Hioba ? Pomocyy ! daje naj!...