Prośba do Biskupa o Bierzmowanie

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie.
Oto pragniemy otrzymać Ducha Świętego. Odrodzeni przez chrzest i umocnieni przez bierzmowanie, stajemy się budowniczymi nowej cywilizacji prawdy i miłości, światłem świata i solą ziemi. Stają przed nami wielkie zadania. Ufając jednak w pomoc Ducha Świętego przyjmiemy je z wdzięcznością i odpowiedzialnością.
Apostołowie w dniu pięćdziesiątnicy nabrali odwagi i wyszli z Wieczernika głosząc światu wielkie dzieła Boże. Za chwilę i my opuścimy nasz wieczernik. Pragniemy bez strachu i zażenowania świadczyć, że Bóg jest Ojcem i pragnie naszego szczęścia.
W imieniu swoim i wszystkich, którzy przez Twoją posługę otrzymają Sakrament Bierzmowania. Pragniemy podziękować Jego Ekscelencji za przybycie do naszej parafii, za wygłoszone Słowo pełne troski o nas i naszą przyszłość. Pragniemy również złożyć podziękowanie naszemu księdzu proboszczowi i Pani katechetce za trud jaki włożyli by nas przygotować do tego sakramentu.
Dziękujemy też wspólnocie parafialnej, naszym rodzicom i świadkom za duchowe wsparcie i modlitwy w naszej intencji.
Ekscelencjo , dziękując za ten wielki dar prosimy także : Błogosław nam Ojcze na wszystkie trudy, by duch nasz młody śmiało i odważnie walczył ze złem.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

1.Dlaczego chcesz przyjąć bierzmowanie ? 2.Jakie Imię wybierasz i dlaczego (Julia) ? 3.Prośba biskupa o bierzmowanie 4.Jakie zadania ma osoba bierzmowana ?

1.Dlaczego chcesz przyjąć bierzmowanie ? 2.Jakie Imię wybierasz i dlaczego (Julia) ? 3.Prośba biskupa o bierzmowanie 4.Jakie zadania ma osoba bierzmowana ?...

Religia

Prośba do biskupa o bierzmowanie

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Kazimierz Ryczan
Biskup kielecki

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi sakramentu bierzmowania.

Przez rok przygotowywałem się na ten dzień. Odnawiałem swoją wiarę i umacniałem s...

Religia

1. Dlaczego chce przyjąć sakrament bierzmowania? 2. Jakiego patrona wybierzesz i dlaczego? - Ja wybieram imię Julia :). 3. Prośba do księdza biskupa o bierzmowanie? 4. Jakie obowiązki przyjmuje na siebie osoba otrzymująca bierzmowanie?

1. Dlaczego chce przyjąć sakrament bierzmowania? 2. Jakiego patrona wybierzesz i dlaczego? - Ja wybieram imię Julia :). 3. Prośba do księdza biskupa o bierzmowanie? 4. Jakie obowiązki przyjmuje na siebie osoba otrzymująca bierzmowanie?...

Religia

Sakramenty święte i przykazania - Pytania do bierzmowania

SAKRAMENTY ŚWIĘTE


1. Co to są sakramenty?
Sakramenty są to znaki widzialne niewidzialnej łaski ustanowione przez Chrystusa, powierzone Kościołowi.

2. Ile jest sakramentów św.?
- chrzest
- bierzmowanie
...

Historia

Reformacja w Polsce i na świecie

Kościół Ewangelicko-Reformowany


Reformacja luterańska nie była jedynym ruchem reformacyjnym w XVI wieku. Prawie równolegle z nią rozwijała się tzw. reformacja szwajcarska. Nie była ona związana ani z jednym miejscem, ani z je...