"Kamienie na szaniec" Akcja pod Arsenałem - opis sytuacji.

Pewnej marcowej nocy został aresztowany przez gestapo Heniek - komendant grup szturmowych hufca "Praga". W jego notatkach znaleziono nazwisko i adres Rudego. Nad ranem 23 marca gestapowcy wkraczają do jego mieszkania aresztując go wraz z ojcem. Podczas rewizji znaleziono materiały, które dały pewność, iż Rudy był związany z organizacja dywersyjną. Ojciec jego zostaje rozstrzelany, a on sam wywieziony na przesłuchanie. Kiedy wyparł się wszystkiego, zaczęło się bicie. Został poddany straszliwym torturom. Bito go wszędzie i wszystkim. Jednak on był nieugięty, nie wydał nikogo. W końcu padł rozkaz, by bić go aż do śmierci.

Przyjaciele Rudego po zabraniu go przez gestapo planują odbicie kolegi. Jednak pierwsza próba jaką podjęto nie doszła do skutku. Kolejną akcję przeprowadzono 26 marca, w okolicy budynku Arsenału. Alek, Zośka i ich przyjaciele zaatakowali karetkę więzienną, którą przewożony był Rudy. Akcja odbicia przyjaciela z rak wroga udała się. Przy okazji zostały również uwolnione inne osoby. Niestety podczas strzelaniny Alek zostaje ciężko ranny. Mimo szybko przeprowadzonej operacji, jego stan jest bardzo poważny. Skatowany Rudy również ma nikłe szanse na przeżycie. Strasznie cierpi, czeka na śmierć jak na wybawienie. Prosi Czarnego Jasia, by przeczytał mu wiersz Słowackiego "Testament mój". Rudy trzymając dłoń Zośki, słabo powtarza słowa wiersza.
Jan Bytnar i Aleksy Dawidowski zmarli tego samego dnia.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Kamienie na szaniec" Akcja pod Arsenałem - opis sytuacji.

Akcja pod Arsenałem miała na celu uwolnienie Rudego z rąk gestapo.
Akcja została przeprowadzona na skrzyżowaniu ulic Bielańskiej i Długiej.Zaplanowano ją na tych ulicach,gdyż o 17:00 miala tam przejezdzac szoferka z więzniami.W akcji ...

Język polski

"Kamienie na szaniec" - akcja pod Arsenałem opis sytuacji.

Jest 26 marca 1943r. W rejonie skrzyżowania Bielańskiej i Długiej w Warszawie wśród przechodniów znajdują się trzy oddziały PSZ. Zbliża się godzina 17. W centralnym miejscu stoi "Orsza" dowodzący akcją odbicia "Rudego&quo...

Język polski

"Kamienie na szaniec" Akcja pod Arsenałem - opis sytuacji.

Akcja pod Arsenałem miała na celu uratowanie Rudego z rąk Gestapo.
Akcje zaplanowało na skrzyżowaniu ulicy Bielańskiej i Długiej, gdyż tam miała przejeżdżać więźniarka z Rudym i innymi więźniami. W akcji brało trzy oddziały kt...

Język polski

"Kamienie na Szaniec" Akcja pod Arsenałem - opis sytuacji.

Zbliża się godzina siedemnasta. Trzy oddziały polskich sił zbrojnych skupione są w rejonie skrzyżowania Wielańskiej i Długiej. Są to dwa oddziałki z granatami i pistoletami oraz jeden z butelkami napełnionymi benzyną. Wśród zebranych w...

Język polski

"Kamienie na szaniec" Akcja pod Arsenałem opis sytuacji.

Na skrzyzowaniu ulic Bielanskiej i Dlugiej w Warszawie, pod murami Arsenalu-skladnicy broni wybudowanej w XVII wieku, 26 marca 1943 roku rozpoczyna sie akcja, majaca na celu uwolnienie Jana Bytnara(Rudego) od gestapowcow.

Odbicie przeprowad...