Szyk prosty i przestawny

Szyk prosty - stosujemy w zdaniach oznajmujących. Charakteryzuje się on tym, że podmiot stoi przed orzeczeniem.

Meine Vater schwimmt gern. (Mój tata chętnie pływa)
(podmiot) (orzeczenie) (dopełnienie)
1 2 3

Meine Mutter kocht gern. (Moja mama chętnie gotuje.)
Meine Schwester tanzt gern. (Moja siostra chętnie tańczy.)
Mein Bruder fahrt gern Rad. (Mój brat chętnie jeździ na rowerze.)

Szyk pzestawny - stosowany jest w zdaniach pytających i charakteryzuje się tym, że podmiot stoi za orzeczeniem.

Telefonierst du gern?
(orzeczenie) (podmiot) (dopełnienie)
1 2 3

Schwimmt mein Vater oft? (Czy mój tata często pływa?)
Hort sie Musik? (Słuchasz muzyki?)

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

Spójniki w zdaniach złożonych. Po nich występuje szyk prosty ( p ), przestawny ( prz ), końcowy ( k ).

szyk prosty ( p ), przestawny ( prz ), końcowy ( k ).
( p ):
Und ? i, a
Aber ? ale
Denn ? bo, ponieważ
Oder ? albo, lub
Sondern ? lecz
( prz ):
Dann- potem, następnie
Deshalb, darum, deswegen ? dlatego
Son...

Język niemiecki

Szyk prosty i przestawny

Szyk prosty - stosujemy w zdaniach oznajmujących. Charakteryzuje się on tym, że podmiot stoi przed orzeczeniem.

Meine Vater schwimmt gern. (Mój tata chętnie pływa)
(podmiot) (orzeczenie) (dopełnienie)
1 2 3

Meine ...

Język niemiecki

NIEMIECKI - zagadnienia gramatyczne podane w prosty i przystepny sposob

WSZYSTKO W PLIKU DOC !!!

SPOJNIKI
Szyk prosty(nic się nie zmienia) Szyk przestawny(er ist 4 ist er) Szyk zdań pobocznych(er ist ... 4 er ... ist.)
· und - i· aber – lecz, ale· sondern – lecz· denn – ponieważ, bo· oder ...

Język włoski

Szyk wyrazów w jęz. włoskim

1. W wypowiedziach włoskich najczęściej występuje szyk następujący: podmiot, orzeczenie, dopełnienie bliższe, dopełnieni dalsze. Jest to szyk prosty – costruzione diretta.
2. Gdy chcemy podkreślić ważność orzeczenia, możemy je p...

Język niemiecki

Die Konjunktionen- spójniki

Szyk prosty: P+O...

und- i, a
aber- ale, lecz
oder- albo
denn- ponieważ, bo
sondern- lecz, ale

Szyk przestawny: ...O+P...

dann- następnie, potem
deshalb, darum, daswegen- dlatego
sonst- w przeciwn...

Język niemiecki

Spójniki

Spójniki w zdaniach współrzędnych z szykiem prostym

Szyk prosty: Zdanie nadrzędne + spójnik + podmiot + orzeczenie + ..., np.
Wir arbeiten nicht, sondern wir hren Musik.

1) aber – ale
2) denn – ponieważ, bo
3...