Geneza i problematyka "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego

"Odprawa posłów greckich" - wystawiono 12 stycznia 1578 na ślubie Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, na weselu obecni byli posłowie i para królewska, sztuka powstała prawdopodobnie 1565-6, nie jest to więc tekst okolicznościowy co świadczy o uniwersalizmie utworu, nawiązaniem do antyku jest sama forma: dramat (nie ma Exodosu i Paradosu), wykorzystanie mitu i "Iliady" jako źródła mitu, Troja może symbolizować każde państwo i miasto, główny problem to odpowiedzialność jednostki za państwo, zestawione są dwie postawy: Aleksandra (Parysa) i Antenora. Parys jest partia wojny, chce zatrzymać Helenę nie licząc się z losem państwa. Po przegranej Antenora w rodzie jest on do końca wierny ojczyźnie.
Ważne są wypowiedzi chóru: "Ci, którzy Rzeczpospolita władacie..."
Cechy:
- zachowanie 3 jedności
- postać posłańca, który właściwie gra kilka ról
- uniwersalizm

Kochanowski dostrzegł i skrytykował negatywne zjawiska w życiu politycznym i obyczajowości:
- prywata (Aleksander)
- przekupstwo
- demoralizacja (a właściwie wychowanie)
- brak troski o bezpieczeństwo państwa
- rozkład Sejmu
- zjawisko osłabiania władzy królewskiej

Kochanowski wprowadza do utworu pozytywnego bohatera, obywatela - patriotę. Jest nim Antenor, którego pozytywne cechy ujawniają się szczególnie wyraziście w rozmowie z Aleksandrem (dialog początkowy). Antenora cechują:
- patriotyzm
- poczucie odpowiedzialności obywatelskiej
- uczciwość
- nieprzekupność
- prawość
Troska Kochanowskiego o los kraju znajduje zatem wyraz w krytyce zjawisk negatywnych, przestrogach i w prezentowaniu wzoru obywatelskiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Profetyzm w literaturze. Omów rolę proroctw, wróżb i wizji na przykładach tekstów z różnych epok.

Temat ogólny: Profetyzm w literaturze. Omów rolę proroctw, wróżb i wizji na
przykładach tekstów z różnych epok.
Temat uszczegółowiony: Przepowiednie dla Polski w wybranych dramatach renesansu,
romantyzmu i Młodej Polski.<...