Epos i jego cechy

Epos to utwór epicki, którego bohaterem jest jakaś warstwa społeczna narodu a akcja toczy się w przełomowym momencie historycznym.

Cechy eposu:
- Wiele wątków
- Liczne opisy
- Wszechwiedzący i obiektywny narrator.
- Obecność stałych epitetów.
- Epos zaczyna się od inwokacji.
- Ukazana jest ingerencja bogów w losy bohaterów.
- Obecność bardzo rozbudowanych porównań (tzw. porównań Homeryckich)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Co to jest Iliada i o czym opowiada? Co to jest Odyseja i o czym opowiada? Co to jest epos i jego cechy?

Co to jest Iliada i o czym opowiada? Co to jest Odyseja i o czym opowiada? Co to jest epos i jego cechy?...

Język polski

co to epos homerycki? wymień jego cechy i opisz go krótko pliss po świętach mam spr !!!!

co to epos homerycki? wymień jego cechy i opisz go krótko pliss po świętach mam spr !!!!...

Język polski

Co to jest epos homerycki i wypisz jego cechy

Co to jest epos homerycki i wypisz jego cechy...

Język polski

Świat przedstawiony w utworach J.R.R. Tolkiena. Określ jego cechy i funkcje, analizując wybraną powieść.

Bibliografia
Literatura podmiotu:
1. Tolkien J.R.R.. Władca Pierścieni: Wyprawa. Tłum. M. Skibniewska. Warszawa: Czytelnik, 1981. ISBN 8385100083
2. Tolkien J.R.R.. Władca Pierścieni: Dwie Wieże. Tłum. M. Skibniewska. Warszawa: Cz...

Język polski

Pierwsze epopeje greckie i ich cechy gatunkowe – omów na przykładzie wybranego eposu homeryckiego

Pierwszy opisał epos Arystoteles.
Wyróżnił on:
- dramatyczne ułożenie fabuły
- wiersz bohaterski (heksametr)
- naśladownictwo świata rzeczywistego
- zaskoczenie
- swoboda doboru motywów
- obiektywizm narracji (d...