Wywiad ze Stanisławem Augustem Poniatowskim

Ja :
- Witam.
Stanisław August Poniatowski :
- Witam.
Ja :
- Cieszę się że znalazł Pan chwile na wywiad.
Stanisław August Poniatowski :
- Ja również.
- Ja :
- Aby przybliżyć czytelnikom Pańską sylwetkę może zacznijmy od początku.
S.A.P :
- Urodziłem się 17 stycznia 1732 r. Znam wiele języków, dużo podróżowałem, posiadam wiele zdolności, szybko
się uczę. Zostałem kandydatem do świetnej kariery w moich czasach.
- Ja :
- Jak Pan został wybrany na króla i przez kogo?
S.A.P :
- Zostałem Polskim królem w czasie elekcji (1764) z nominacji mojej niegdysiejszej "Miłości" carycy Katarzyny II. W ten sposób nie dopuściła do tronu jednego z moich wujów Stanisława - Michała lub Augusta Czartoryskiego. Gdy zostałem królem w wieku 30 lat, jedno wydawało mi się pewne, wzorem dla mnie był August - Oktawian August, a w jakimś stopniu Zygmunt August - i dlatego przybrałem to imię do koronacji.
- Ja :
- Jak mam rozumieć słowa "nowe świata Polskiego tworzenie"?
- S.A.P
- Powiem krótko jest to szeroko rozumiana kultura, mecenat artystyczny, edukacja społeczeństwa i literatura. Osobiście wpłynąłem na repertuar Teatru Narodowego. Kształtowałem linię artystyczną i polityczną pisma "Monitor", krytykujące sarmackie obyczaje i styl życia szlachty. Byłem inicjatorem powstania i fundatorem (1765) Szkoły Rycerskiej, która na wzór podobnych jej w Europie kształciła obywateli nowego społeczeństwa.
- Ja :
- To, co dzisiaj wydaje się tak trudne czyli zmiana postaw, przyzwyczajeń i mentalności oraz ucywilizowanie, było słusznie uznawane przez Pana za podstawę reform politycznych i społecznych.
- S.A.P :
- Tak to prawda, stąd moja decyzja, by w 1773r. gdy Rzeczpospolita postawiona została przed faktem I rozbioru, zorganizować Komisje Edukacji Narodowej, mającą zapewnić rozwój szkolnictwa i nowoczesny kształt wychowania.
- Ja :
- Co zawierała konstytucja 3 maja i w jakim roku ją uchwalono?
- S.A.P :
- Konstytucja 3 Maja powstała w 1791r. i zawierała wiele postanowień służących naprawie państwa. Zniesiono liberum veto, pozwalające na zrywanie sejmów. Przywrócono dziedziczność władzy królewskiej, gdyż wolne elekcje sprzyjały szerzeniu się przekupstwa, a dla obcych państw były doskonałą okazją do wtrącenia się w wewnętrzne sprawy naszego państwa. Odtąd też Polska i Litwa miały być połączone silniejszymi niż dotąd więzami. Zwiększano prawa mieszkańcom miast królewskich. Zapowiedziano też poprawę sytuacji chłopów.
- Ja :
- Czy możemy liczyć na ciekawostki??
- S.A.P :
- Tak, Polska konstytucja była drugą po amerykańskiej. O kilka miesięcy wyprzedziła konstytucje francuską.
- Ja :
- Dziękuję za wywiad, do widzenia.
- S.A.P :
- Ja również, do widzenia.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wywiad ze Stanisławem Augustem Poniatowskim

„Wywiad ze Stanisławem Augustem Poniatowskim”
-Witam Pana! Jestem reporterką gazety „Polscy królowie” i chciałabym przeprowadzić z panem wywiad panie Stanisławie Auguście Poniatowski.
-Również witam i zgadzam się na przepr...

Język angielski

napisz wywiad z Stanisławem Augustem Poniatowskim na temat jego panowania min 15 zdań

napisz wywiad z Stanisławem Augustem Poniatowskim na temat jego panowania min 15 zdań...