Treny Jana Kochanowskiego

"Treny" powstały po śmierci Urszuli Kochanowskiej, córki poety. Autor napisał 19 utworów- trenów, ostatni z nich nosi tytuł "tren albo sen". Kochanowski jako pierwszy poświęcił swoje dzieła dziecku, a nie jak dotychczas osobie dorosłej. W "Trenach" poeta opiewa i chwali swoją córkę.
W "Trenie V" porównuje dziewczynkę do oliwki, która jest słaba i zostaje podcięta przez ogrodnika- śmierć. W "Trenie IX" wątpi w mądrość stoicką. Natomiast w "Trenie X" traci wiarę w Boga. "Tren XIX" opowiada o ukazaniu się w śnie Kochanowskiego jego matki, która trzymała na ręku Urszulę. Matka wspiera i poucza Mistrza z Czarnolasu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Treny Jana Kochanowskiego są uniwersalne i ponadczasowe.

„Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim…”

– nauczyłam się tego trenu na pamięć bez żadnego trudu. Jest to o tyle niebywałe, że przyswajanie tekstu na pamięć było dla mnie ...

Język polski

Treny Jana Kochanowskiego

Treny Jana Kochanowskiego - pamiętnik artysty
„W sobie pochylon” [Cyprian Kamil Norwid]


Jan Kochanowski był wzorem humanisty, w swoich utworach często nawiązywał do filozofii stoickiej - sam pragnął być stoikiem. Był p...

Język polski

Treny Jana Kochanowskiego wyrazem bólu i rozpaczy ojca.

Tren jest to gatunek poezji żałobnej, ukształtowany w starożytnej Grecji. Jest to pieśń lamentacyjna wyrażajaca żal z powodu czyjejś śmierci, napisana na czesć zmarłego, rozpamiętująca jego chwalebne czyny, zalety i zasługi.
Treny...

Język polski

Treny Jana Kochanowskiego są jednym z najpiękniejszych przykładów tego wywodzącego sie ze starożytności gatunku. •uzasadnij dlaczego poznane trzy wiersze Kochanowskiego są trenami ( tren V, VII, VIII

Treny Jana Kochanowskiego są jednym z najpiękniejszych przykładów tego wywodzącego sie ze starożytności gatunku. •uzasadnij dlaczego poznane trzy wiersze Kochanowskiego są trenami ( tren V, VII, VIII...

Język polski

Czym charakteryzują się treny Jana Kochanowskiego?

Czym charakteryzują się treny Jana Kochanowskiego?...

Język polski

treny Jana Kochanowskiego wyrazem przeżyć ojca po śmierci córki

treny Jana Kochanowskiego wyrazem przeżyć ojca po śmierci córki...