Treny Jana Kochanowskiego

"Treny" powstały po śmierci Urszuli Kochanowskiej, córki poety. Autor napisał 19 utworów- trenów, ostatni z nich nosi tytuł "tren albo sen". Kochanowski jako pierwszy poświęcił swoje dzieła dziecku, a nie jak dotychczas osobie dorosłej. W "Trenach" poeta opiewa i chwali swoją córkę.
W "Trenie V" porównuje dziewczynkę do oliwki, która jest słaba i zostaje podcięta przez ogrodnika- śmierć. W "Trenie IX" wątpi w mądrość stoicką. Natomiast w "Trenie X" traci wiarę w Boga. "Tren XIX" opowiada o ukazaniu się w śnie Kochanowskiego jego matki, która trzymała na ręku Urszulę. Matka wspiera i poucza Mistrza z Czarnolasu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Treny" Jana Kochanowskiego jako cykl poetycki 1. Biogram poety - przypomnienie 2. Co to jest tren (jako gatunek)? 3. Treny Kochanowskiego jako utwór przełamujący konwencję gatunkową. 4. Motto "Trenów" - dlaczego Kochanowski dokonał takiego wyboru?

Treny" Jana Kochanowskiego jako cykl poetycki 1. Biogram poety - przypomnienie 2. Co to jest tren (jako gatunek)? 3. Treny Kochanowskiego jako utwór przełamujący konwencję gatunkową. 4. Motto "Trenów" - dlaczego Kochanowski dokonał ta...

Język polski

a) co to jesr tren b)kiedy powstały treny jana kochanowskiego c)geneza powstania trenów jana kochanowskiego d)nowotwurstwo trenow jana kochanowskiego e)srodki stylistyczne w trenach

a) co to jesr tren b)kiedy powstały treny jana kochanowskiego c)geneza powstania trenów jana kochanowskiego d)nowotwurstwo trenow jana kochanowskiego e)srodki stylistyczne w trenach...

Język polski

a) co to jesr tren b)kiedy powstały treny jana kochanowskiego c)geneza powstania trenów jana kochanowskiego d)nowotwurstwo trenow jana kochanowskiego e)srodki stylistyczne w trenach   ważne

a) co to jesr tren b)kiedy powstały treny jana kochanowskiego c)geneza powstania trenów jana kochanowskiego d)nowotwurstwo trenow jana kochanowskiego e)srodki stylistyczne w trenach   ważne...

Język polski

Treny Jana Kochanowskiego są uniwersalne i ponadczasowe.

„Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim…”

– nauczyłam się tego trenu na pamięć bez żadnego trudu. Jest to o tyle niebywałe, że przyswajanie tekstu na pamięć było dla mnie ...

Język polski

Treny Jana Kochanowskiego

Treny Jana Kochanowskiego - pamiętnik artysty
„W sobie pochylon” [Cyprian Kamil Norwid]


Jan Kochanowski był wzorem humanisty, w swoich utworach często nawiązywał do filozofii stoickiej - sam pragnął być stoikiem. Był p...

Język polski

Treny Jana Kochanowskiego wyrazem bólu i rozpaczy ojca.

Tren jest to gatunek poezji żałobnej, ukształtowany w starożytnej Grecji. Jest to pieśń lamentacyjna wyrażajaca żal z powodu czyjejś śmierci, napisana na czesć zmarłego, rozpamiętująca jego chwalebne czyny, zalety i zasługi.
Treny...