CV Adama Mickiewicza.

CURRICULUM VITAE

Dane osobowe:
Imię i nazwisko: Adam Mickiewicz
Data i miejsce urodzenia: 24 grudnia 1798 w Zaosiu
Wiek: 51 lat
Stan cywilny: żonaty
Obywatelstwo: polskie
Adres zamieszkania: obecnie Rzym

Wykształcenie:
* 1807-1815 - dominikańska szkoła powiatowa w Nowogródku
* 1815-1819 - nauka na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym, później na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego

Dotychczasowa praca:
* 1819-1823 - nauczyciel w gimnazjum w Kownie (nauczyciel literatury, historii powszechnej i prawa)
* IV-VI 1833 - redaktor i główny publicysta ?Pielgrzyma Polskiego?
* 1839-1840 - wykładowca literatury łacińskiej w Akademii w Lozannie
* 1840-1844 - wykładowca literatury słowiańskiej w Coll?ge de France
* 1848 - organizator Legionu Włoskiego, podczas Wiosny Ludów

Języki obce: Język francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, angielski

Ważniejsze osiągnięcia:
* 1818 - debiut na łamach ?Tygodnika Wileńskiego? wierszem Zima miejska
* 1820 - Oda do młodości
* 1821 - Romantyczność
* 1822 - I tom Poezji (głównie Ballady i romanse)
* 1823 - II tom Poezji (części II i IV Dziadów oraz Grażyna)
* 1826 - Sonety krymskie oraz
* 1828 - Konrad Wallenrod
* 1832 - III część Dziadów; Śmierć pułkownika, Reduta Ordona oraz inne utwory związane z powstaniem listopadowym; Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego
* 1834 Pan Tadeusz; tłumaczenie Giaura
* 1839/1840 - liryki tzw. lozańskie

Podróże:
* 1824-1829 - Rosja (Petersburg, Kijów, Odessa, Krym, Moskwa)
* 1829-1831 - Europa Zachodnia (Niemcy, Włochy, Francja)
* VIII 1831 - III 1832 - próba włączenia się do walki powstańczej w Wielkopolsce
* 1832-1848 - Europa Zachodnia (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Rzym)

Zainteresowania: Literatura współczesna, poezja, teatr, kultura, folklor, muzyka, historia, podróże.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Życiorys Adama Mickiewicza - okres I.

ŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZA
OKRES WLEŃSKO - KOWIEŃSKI
DATA WYDARZENIE
24.XII.1798 Urodziny Adama Bernarda Mickiewicza w Zaosiu lub Nowogródku (Wielkie Księstwo Litewskie). Rodzice - Mikołaj Mickiewicz (szlachcic herbu Poraj, bez ma...

Język polski

Różne koncepcje miłości i różne sposoby mówienie o niej. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej Przypomnienia dawnej miłości Franciszka Karpińskiego oraz danego fragmentu IV części Dziadów Adama Mickiewicza

Miłość- temat wielu rozważań poetów oraz artystów. W każdym dziele przedstawiona jest inaczej. Twórcy kolejnych epok literackich realizowali ten temat łącząc style własnych epok ze swoimi osobistymi przeżyciami. W tekście Adama Mickie...

Język polski

Podróże Adama Mickiewicza.


PODRÓŻE ADAMA MICKIEWICZAAdam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Był dzieckiem nowogródzkiego adwokata Mikołaja Mickiewicza oraz Barbary z Maj...

Język polski

Miłość. Rozumienie w oparciu o twórczość Adama Mickiewicza.

Miłość...... Temat ten bardzo szeroko rozumiany. Od wieków głowili się nad nią poeci i pisarze. Możemy podzielić ją na cztery różniące się od siebie rodzaje: miłość między dwojgiem ludzi (chłopak, dziewczyna), miłość do ojczyzn...

Język polski

Ewolucja koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza.

Ewolucję koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza łatwo zauważyć odwołując się do ogólnego schematu tej postawy.

Bohater romantyczny był symbolem młodego człowieka pierwszej polowy XIX wieku. Możemy wyr...

Język polski

Utwory Adama Mickiewicza.

Ballada opowiada o przeżyciach dziewczyny z ludu - Karusi, która czuje przy sobie obecność zmarłego przed dwoma laty kochanka. Tuli się do niego, skarży się na samotność ("Źle mnie w złych ludzi tłumie"). Jest dzień, lecz jej...