CV Adama Mickiewicza.

CURRICULUM VITAE

Dane osobowe:
Imię i nazwisko: Adam Mickiewicz
Data i miejsce urodzenia: 24 grudnia 1798 w Zaosiu
Wiek: 51 lat
Stan cywilny: żonaty
Obywatelstwo: polskie
Adres zamieszkania: obecnie Rzym

Wykształcenie:
* 1807-1815 - dominikańska szkoła powiatowa w Nowogródku
* 1815-1819 - nauka na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym, później na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego

Dotychczasowa praca:
* 1819-1823 - nauczyciel w gimnazjum w Kownie (nauczyciel literatury, historii powszechnej i prawa)
* IV-VI 1833 - redaktor i główny publicysta ?Pielgrzyma Polskiego?
* 1839-1840 - wykładowca literatury łacińskiej w Akademii w Lozannie
* 1840-1844 - wykładowca literatury słowiańskiej w Coll?ge de France
* 1848 - organizator Legionu Włoskiego, podczas Wiosny Ludów

Języki obce: Język francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, angielski

Ważniejsze osiągnięcia:
* 1818 - debiut na łamach ?Tygodnika Wileńskiego? wierszem Zima miejska
* 1820 - Oda do młodości
* 1821 - Romantyczność
* 1822 - I tom Poezji (głównie Ballady i romanse)
* 1823 - II tom Poezji (części II i IV Dziadów oraz Grażyna)
* 1826 - Sonety krymskie oraz
* 1828 - Konrad Wallenrod
* 1832 - III część Dziadów; Śmierć pułkownika, Reduta Ordona oraz inne utwory związane z powstaniem listopadowym; Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego
* 1834 Pan Tadeusz; tłumaczenie Giaura
* 1839/1840 - liryki tzw. lozańskie

Podróże:
* 1824-1829 - Rosja (Petersburg, Kijów, Odessa, Krym, Moskwa)
* 1829-1831 - Europa Zachodnia (Niemcy, Włochy, Francja)
* VIII 1831 - III 1832 - próba włączenia się do walki powstańczej w Wielkopolsce
* 1832-1848 - Europa Zachodnia (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Rzym)

Zainteresowania: Literatura współczesna, poezja, teatr, kultura, folklor, muzyka, historia, podróże.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Życiorys Adama Mickiewicza - okres I.

ŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZA
OKRES WLEŃSKO - KOWIEŃSKI
DATA WYDARZENIE
24.XII.1798 Urodziny Adama Bernarda Mickiewicza w Zaosiu lub Nowogródku (Wielkie Księstwo Litewskie). Rodzice - Mikołaj Mickiewicz (szlachcic herbu Poraj, bez ma...

Język polski

Różne koncepcje miłości i różne sposoby mówienie o niej. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej Przypomnienia dawnej miłości Franciszka Karpińskiego oraz danego fragmentu IV części Dziadów Adama Mickiewicza

Miłość- temat wielu rozważań poetów oraz artystów. W każdym dziele przedstawiona jest inaczej. Twórcy kolejnych epok literackich realizowali ten temat łącząc style własnych epok ze swoimi osobistymi przeżyciami. W tekście Adama Mickie...

Język polski

Podróże Adama Mickiewicza.


PODRÓŻE ADAMA MICKIEWICZAAdam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Był dzieckiem nowogródzkiego adwokata Mikołaja Mickiewicza oraz Barbary z Maj...

Język polski

Miłość. Rozumienie w oparciu o twórczość Adama Mickiewicza.

Miłość...... Temat ten bardzo szeroko rozumiany. Od wieków głowili się nad nią poeci i pisarze. Możemy podzielić ją na cztery różniące się od siebie rodzaje: miłość między dwojgiem ludzi (chłopak, dziewczyna), miłość do ojczyzn...

Język polski

Ewolucja koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza.

Ewolucję koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza łatwo zauważyć odwołując się do ogólnego schematu tej postawy.

Bohater romantyczny był symbolem młodego człowieka pierwszej polowy XIX wieku. Możemy wyr...

Język polski

1.Czas i miejsce akcji w utworze ,,Lilije' Adama Mickiewicza 2. Bohaterowie utworu ,,Lilije' Adama Mickiewicza 3. Problematyka utworu ,,Lilije' Adama Mickiewicza WYBIERAM NAJLEPSZĄ!

1.Czas i miejsce akcji w utworze ,,Lilije' Adama Mickiewicza 2. Bohaterowie utworu ,,Lilije' Adama Mickiewicza 3. Problematyka utworu ,,Lilije' Adama Mickiewicza WYBIERAM NAJLEPSZĄ!...