"Kamienie na szaniec" - plan wydarzeń akcji pod Arsenałem.

1.Rozstawienie oddziałów na miejscach
2.Oczekiwanie na sygnał akcji
3.Niespodziewane pojawienie się żandarmerii i zabicie go przez Zośkę.
4.Gwizdek-rozpoczynający akcję
5.Nadjeżdżająca więźniarka,która niespodziewanie skręca w ulicę Długą.
6.Obrzucenie butelkami z benzyną
7.Zatrzymanie więźniarki ,z której wyskakują dwaj gestapowcy.
8.Strzelanina między Polakami,a gestapowcami z więźniarki i ukrycie się jednego z nich.
9.Zastrzelenie gestapowca i otworzenie więźniarki
10.Wyniesienie Rudego do samochodu,którym oddalili się.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Kamienie na szaniec" plan wydarzeń małego sabotażu i akcji dywersyjnej.

Działania w Małym Sabotażu:
1. Tłuczenie szyb fotografom (Alek)
2. Akcja w kinach - slogany, ulotki dla młodzieży (Rudy)
3. Akcja przeciw Paprockiemu - czytelnikowi gazet niemieckich -> wysyłanie listów, tłuczenie szyb, ogło...

Język polski

Plan wydarzeń akcji pod Arsenałem w powieści "Kamienie na szaniec".

1. Rewizja przeprowadzona w domu Rudego.
2. Aresztowanie Rudego i jego ojca oraz przewiezienie go na Pawiak.
3. Poruszenie wśród przyjaciół oraz plany odbicia Jana.
4. Przeprowadzenie rozpoznania przez Wesołego.
5. Pierwsze prze...

Język polski

Elementy świata przedstawionego lektury "Kamienie na szaniec".

a) czas i miejsce akcji:
Czas II wojny światowej (1939r.-1943r)
miejsce: Warszawa i okolice.

b) bohaterowie:
- Janek Bytnar ("Rudy") zginął podczas tortur GESTAPO.
- Tadeusz Zawadzki ("Zośka") zaigną...