Plan wydarzeń akcji pod Arsenałem w powieści "Kamienie na szaniec".

1. Rewizja przeprowadzona w domu Rudego.
2. Aresztowanie Rudego i jego ojca oraz przewiezienie go na Pawiak.
3. Poruszenie wśród przyjaciół oraz plany odbicia Jana.
4. Przeprowadzenie rozpoznania przez Wesołego.
5. Pierwsze przesłuchania i tortury spowodowane przez znalezione notatki.
6. Dokładne zaplanowanie wyglądającej akcji.
7. Konfrontacja z Heńkiem.
8. Przewóz Rudego na Szucha.
9. Wyjście policjanta podczas akcji.
10. Zabicie niemca przez Zośkę.
11. Udane odbicie Rudego.

Dodaj swoją odpowiedź