Metody obsługi pośredniej i bezpośredniej; obsługa tradycyjna i nowoczesna

Odwiedzając ostatnio dom handlowy zaobserwowałam, że sprzedawcy obsługują klientów metodą nowoczesną obsługi. Metoda ta stosowana jest zazwyczaj w dużych sklepach typu: supermarkety, hipermarkety, domy handlowe, domy towarowe. Wykorzystywana jest także po to, aby ułatwić ludziom proces transakcji. Zakupując pewne towary, stosujemy samoobsługę, która polega na tym, że samodzielnie pobieramy, transportujemy i pakujemy wybrany przez nas towar. Pomoc ze strony personelu następuje praktycznie tylko w przypadkach interwencyjnych, na przykład wtedy, gdy mamy trudności z odnalezieniem potrzebnego nam towaru, nie ma zawartego napisu na opakowaniu produktu lub towar nie jest oznakowany ceną.
Dom handlowy, do którego się udałam jest wielkim pomieszczeniem, w którym jest duży wybór towarów, a personel sprzedaje nam produkty na stanowiskach kasowych.
To, że klienci sami się obsługują, a pracowników jest wielu, przyczynia się do tego, że obsługa jest szybsza, a do kasy kolejki są mniejsze.
W domu handlowym znajduje się punkt usługowy, w którym stosowana jest metoda tradycyjna obsługi. Obejmuje ona zazwyczaj małe punkty sprzedaży, w których towar podaje sprzedawca. Poprzez małe pomieszczenie jest mniejszy wybór towarów, a sprzedawcę od klienta oddziela lada, więc klient nie może sam się obsłużyć. Usługodawca zwykle jest jeden, dlatego też obsługa jest wolniejsza. Dlatego też kolejki w tym punkcie są większe.
Uważam, że metoda nowoczesna obsługi jest korzystniejsza od tradycyjnej metody obsługi z tego względu, że obsługa jest szybsza, mamy większy wybór towarów oraz dużą przestrzeń w sklepie. Poza tym klienci mają samodzielny dostęp do towarów.
Tradycyjna metoda obsługi jest mniej korzystna dla nas, ponieważ proces transakcji zajmuje nam więcej czasu i nie mamy bezpośredniego kontaktu z produktem. Nie mamy zbyt wiele czasu na wybór towaru, ponieważ za nami stoi następny klient w kolejce.

Dodaj swoją odpowiedź