Sympatia- antypatia

Uważam, że łatwo jest ocenić czy jest się darzonym sympatią czy też antypatią przez otoczenie. Poznajemy to po znakach i gestach, jakie wysyła nam swoim zachowaniem druga osoba.

Antypatia jest to okazywanie niechęci do innego człowieka. Uwidacznia się to przede wszystkim unikaniem, czy też nieprzychylnością do prowadzenia rozmów. Podczas konwersacji osoba niechętna, nie patrzy w oczy, błądzi wzrokiem, nie myśląc o omawianym temacie. Stara się też jak najszybciej skończyć pogawędkę, tłumacząc się brakiem czasu, czy też wcześniej zaplanowanym spotkaniem. Wyraża to też mową ciała w postaci nerwowego tupania nogą, nerwowym stukaniem palcami o blat stołu, czy poręczy krzesła, co jednoznacznie wskazuje, że nas lekceważy i chce zakończyć rozmowę. Jej zachowanie w stosunku do nas jest nieuprzejme, a czasem nawet wulgarne. Osoba ta prowokuje częste spory zachodzące miedzy nami, aby ukazać nas w negatywnym świetle wobec innych. Często też złośliwie żartuje z nas i wyśmiewa nasze pomysły, zainteresowanie i sposób bycia. Gdy patrzy na nas, jej mimika twarzy ukazuje pewien grymas i niechęć w stosunku do naszej osoby. Kiedy zbliżamy się do niej stara się nas nie zauważyć i unika spotkania z nami. Czujemy, że jej zadaniem jest dokuczenie i sprawienie nam jak największej przykrości. Wtedy my także zaczynamy czuć idiosynkrazję wobec tej osoby.

Sympatia jest jednym z najprzyjemniejszych uczuć, jakimi można darzyć człowieka. Ukazuje się akceptacją otoczenia, w którym mieszkamy, uczymy się. Przychylni nam znajomi często zwracają się do nas o pomoc i radę. Sami też nam ją ofiarowują i zawsze stają w naszej obronie, podczas sytuacji nam niesprzyjających. Podczas rozmów widzimy ich szczerość i otwartość. W pobliżu nas jest zawsze są zawsze pogodni i uśmiechnięci. Z ufnością patrzą nam w oczy oraz przekazują ciepło i przyjazne nastawienie dotykając ciała naszej osoby lub trzymając za rękę. Starają się jak najczęściej przebywać w naszym towarzystwie i usilnie podtrzymywać prowadzoną konwersację. Chętnie proponują nam wspólne wyjazdy na wycieczkę, wypady do kina, teatru, pubu. Uogólniając sympatia jest zawsze zaprzeczeniem antypatii.

Podsumowując: szczęśliwy jest człowiek, którego otacza grono przyjaciół i kolegów, co świadczyć może tylko o jednym, że jest akceptowany i darzony sympatią.

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Ściąga z pedagogiki.

OSOBOWOŚĆ DZIELI SIĘ NA DWIE STRONY:
-kierunkowa(podmiotowa, motywacyjna, emocjonalnowolicjonalna)-przekonania, system wartości
-podmiotowo-instrumentalna-wiadomości, umiejętności doświadczeń, nawyków.
Wychowanie(w znaczeniu sz...

Psychologia

Problem konfliktu i jego rozw,na przykladzie przyjazni,podzialow społ.i demokracji

I. RODZAJE KOMUNIKACJI I ICH OPISY

1. Rozumienie komunikacji niewerbalnej i werbalnej
Komunikacja niewerbalna może być rozumiana w dwojaki sposób. W ujęciu szerszym oznaczać będzie wszelki niewerbalny przekaz informacji. W ujęciu...

Język polski

Jak napisać opis przeżyć wewnętrznych?

Opis przeżyć wewnętrznych

Opis przeżyć wewnętrznych to po prostu opis uczuć, doznań, emocji.

Uczucia towarzyszą nam przez całe życie, niemal w każdej chwili, nie są stałe, są zmienne, często doznajemy mieszanych ucz...

Filozofia

Psychoanaliza Freuda.

FREUDYZM, stworzona przez S. Freuda teoria powstawania zaburzeń psychicznych, ich diagnozy i leczenia, teoria struktury i funkcjonowania psychiki ludzkiej oraz filozoficzno-socjologiczna koncepcja człowieka i kultury; za główny mechanizm kieruj�...

Wiedza o społeczeństwie

Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz czynniki, które na niego wpłynęły. Uwzględnij czynniki polityczne i prawne, społeczno-ekonomiczne, historyczne oraz religijno-kulturowe.

UWAGA!! Nie jest to pełna praca!! Jedynie szkic, który powinien być odpowiednio rozbudowany.

Już przed wiekami Polska była krajem słynącym ze swej tolerancyjności oraz otwartości dla cudzoziemców. Niestety, wiele czynników przycz...