Księga Hioba.

Historia Hioba jest przypowieścią o niezawinionym cierpieniu. [Księga Hioba należy do ksiąg mądrościowych Starego Testamentu]. Hiob był "mężem sprawiedliwym", wypełniającym wszystkie nakazy Boga, miłującym Go. Miał wielodzietną, kochającą rodzinę. Był bogaty, ale miał dobre serce. Pomagał biednym, służył dobrą radą i wsparciem duchowym. Pewnego razu w niebie odbywała się narada, na której pojawił się szatan. Kiedy Bóg wymienia imię Hioba, szatan kwestionuje jego nieskazitelność. Twierdzi, że Hiob dlatego jest prawy, ponieważ jest bogaty. Tak więc Bóg wystawił Hioba na próbę. Zaczęły na niego spadać przeróżne nieszczęścia. Jego wielki majątek zagarnęły łupieżcze plemiona, a wichura zabrała mu potomstwo. Pomimo tych ciężkich prób Hiob nie odwrócił się od Boga - nadal przy nim trwał. Szatan jednak nie dał za wygraną. Zasugerował Panu, że Hiob odwróci się od niego, kiedy zostanie dotknięty chorobą. Mając zgodę Najwyższego, zesłał na Hioba trąd. Jego ciało pokryło się strupami, a skóra schodziła i pękała. Małżonka namawiała go do odrzucenia wiary, lecz ten stanowczo odmawiał. Pomimo wielu cierpień wciąż pozostawał wierny. Przyjaciele Hioba przy spotykających go nieszczęściach radzili mu, aby uznał swoją winę. Sądzili, że tragedie, które go dotknęły były karą za grzechy. Hiob był jednak przekonany o swojej prawości i odważnie jej bronił. Uważał, że bardziej potrzebuje współczucia i zrozumienia, niż pouczania i upominania. Pragnął odzyskać dawne stosunki z Bogiem i ludźmi. Całej tej sytuacji przyglądał się Elihu. Pouczył on Hioba, że wbrew pozorom Bóg nie milczy. Jahwe, widząc ogromną wiarę sługi, przywrócił mu całą majętność. Otoczył go wielkim potomstwem, a jego córki szczyciły się mianem najpiękniejszych w kraju. Hiob żył jeszcze 140 lat i widział cztery pokolenia swych potomków. Umarł stary, lecz szczęśliwy i pełen sił.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czego uczy nas współczesnych Księga Hioba.

Księga Hioba należy do ksiąg mądrościowych, Starego Testamentu. Jest ona dla mnie szczególnie ważna, ze względu na zawarte w niej prawdy moralne. To one właśnie stanowią, iż dzieło to było i jest jedynym z najważniejszych dla kultury ...

Język polski

Czego uczy Księga Hioba i co w niej niepokoi?

Myślę, że Księgę Hioba porównać możemy do życia wiernego chrześcijanina.
W wielkim skrócie: cierpi on na ziemi, a po śmierci, w nagrodę za wierność Bogu, otrzymuje życie wieczne w raju. Ponieważ w czasie, gdy powstawała Księg...

Język polski

Księga Hioba

Księga Hioba otwiera zbiór siedmiu ksiąg dydaktycznych. Przewija się w nich motyw mądrości jako daru Boga i drogi do Niego, zaczynającej się od bojaźni Bożej i całkowitego poddania się Jego woli. Szczególny charakter zawdzięczają te k...

Język polski

1. Do jakiego rodzaju literatury należy Księga Hioba? Kiedy powstała Księga Hioba? Należy do Starego czy Nowego Testamentu? 2.Co znaczą wyrażenia: tematyka egzystencjalna, lamentacja.

1. Do jakiego rodzaju literatury należy Księga Hioba? Kiedy powstała Księga Hioba? Należy do Starego czy Nowego Testamentu? 2.Co znaczą wyrażenia: tematyka egzystencjalna, lamentacja....

Język polski

Pisma mądrościowe Biblii (Księga Koheleta, Księga Hioba).

Księga Hioba.
Hiob był najbogatszym i najszlachetniejszym człowiekiem Wschodu. Szczerze czcił Boga i ufał mu bezgranicznie. Nie wierzył w to Szatan, toteż za przyzwoleniem Stwórcy poddał Hioba strasznej próbie: pozbawił go majątku or...

Język polski

Pisma mądrościowe Biblii - Księga Koheleta, Księga Hioba.

Księga Hioba.
<BR>
<BR>Hiob był najbogatszym i najszlachetniejszym człowiekiem Wschodu. Szczerze czcił Boga i ufał mu bezgranicznie. Nie wierzył w to Szatan, toteż za przyzwoleniem Stwórcy poddał Hioba strasznej próbie...