Charakterystyka Jagienki i Danusi.

DANUSIA


1. Przedstawienie postaci:
- bohaterka lektury pt. "Krzyżacy"
- córka rycerza - Juranda ze Spychowa
- wychowuje sie na dworze księżnej Anny
- jest półsierotą (jej matka nie żyje)
- jedynaczka
- pierwsza żona Zbyszka

2. Wygląd zewnętrzny:
- na początku rozgrywania akcji książki ma 12 lat
- piękna
- drobna
- szczupła
- jasne włosy
- jej stroje zawsze są piękne, wyszukane i czyste
- delikatna uroda

3. Cechy charakteru:
- nieśmiała
- krucha
- mądra
- skromna
- utalentowana
- delikatna
- ma słaby charakter, łatwa ją zawstydzić
- bardzo kocha ojca
- jest mu posłuszna
- miła
- często "chodzi z głową w chmurach"
- sprawia wrażenie wystraszonej
- sympatyczna
- ujmująca
- szczera
- naiwna
- załamała sie psychicznie po porwaniu jej przez krzyżaków co doprowadziło w głównym stopniu do jej śmierci

4. Podsumowanie postaci:
Postać pozytywna można sie od niej wiele nauczyć. Przez całą akcję książki jest nam bliska.

JAGIENKA


1. Przedstawienie postaci:
- córka Zycha ze Zgorzelic
- bohaterka lektury
- wywodzi sie z rodu szlacheckiego
- mieszka z ojcem i bratem
- jest półsierotą (nie posiada matki)
- druga żona Zbyszka

2. Wygląd zewnętrzny:
- piękna
- na początku poznajemy ja jako 15 latkę
- smukła
- wysoka
- niebieskie oczy
- ciemne włosy
- na co dzień nosi stroje wygodne i proste, czasami ubiera się pięknie (tylko
w wyjątkowych okolicznościach)

3. Cechy charakteru:
- mądra
- inteligentna
- bystra
- żywiołowa
- dzielna
- śmiała
- otwarta na innych
- wrażliwa
- pomysłowa
- uparta
- posiadała męskie umiejętności co w średniowieczu było rzadkością wśródkobiet
- gospodarna
- zdrowa
- optymistka niezależnie od sytuacji
- pracowita
- cierpliwa
- wyrozumiała

Podobnie jak Danusia jest to postać, która przez cała akcje książki jest nam bliska.
Możemy sie od niej wiele nauczyć.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Jagienki i Danusi

W powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy" przedstawione są dwie główne postaci żeńskie są nimi Danusia i Jagienka.

Danusia jest dwunastoletnią dziewczynką, córką Juranda ze Spychowa, którą opiekuje się księżna Anna D...

Język polski

Charakterystyka Jagienki i Danusi.

DANUSIA


1. Przedstawienie postaci:
- bohaterka lektury pt. "Krzyżacy"
- córka rycerza - Juranda ze Spychowa
- wychowuje sie na dworze księżnej Anny
- jest półsierotą (jej matka nie żyje)
- jedynaczka
- pi...

Język polski

Charakterystyka Jagienki i Danusi.

W tekście H. Sienkiewicza pt. Krzyżacy jednymi z głównych bohaterek są Jagienka i Danusia . Jagienka pochodziła ze Zgorzelic, jej ojciec to Zych, a brat to Jaśko. Gdy miała 12 lat jaj matka zmarła.
Danuśka pochodziła ze Spychowa jej ...

Język polski

Charakterystyka Jagienki i Danusi - "Krzyżacy"

DANUSIA- dzieweczka z dworu księżnej Anny Danuty, córka Juranda.
Miała na głowie wianek, włosy jasne rozpuszczone, była piękna porównywana do aniołów, sukienka niebieska i dobrze dobrane czerwone trzewiczki. Danusia bardzo ładnie śp...

Język polski

Charakterystyka porównawawcza Jagienki i Danusi.

Temat: Która panna dla rycerza? ? Charakterystyka porównawcza Danusi i Jagienki.

Powieść Henryka Sienkiewicza pt. ?Krzyżacy?? to galeria wielu postaci zarówno historycznych jak i fikcyjnych. Przykładem mogą być Danusia i Jagienka, ...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Jagienki i Danusi - Krzyżacy

Głównymi żeńskimi postaciami powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza są Danusia i Jagienka. Prawie pod każdym względem są to skrajnie różne bohaterki.
Pierwsza z nich była bardzo młoda. Miała zaledwie 12 lat, gdy Zbyszko z Bo...