Stefan Żeromski- biografia

Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w okolicach Kielc, a zmarł 20 listopada 1925 roku w Warszawie. Nosił takie pseudonimy jak Maurycy Zych, czy też Józef Katerla.

Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Jego ojciec dzierżawił folwark w Ciekotach i tam też dorastał Żeromski. Dosyć szybko zmarli mu rodzice. Następnie podjął naukę w gimnazjum kieleckim i utrzymywał się z udzielania korepetycji. Później uczył się w szkole weterynaryjnej w Warszawie, ale jej nie ukończył z braku pieniędzy. Rozpoczął pracę jako guwerner na dworach szlacheckich i dzięki znajomością w 1892 roku wyjechał do Szwajcarii, gdzie został bibliotekarzem w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Następnie przebywał w Nałęczowie i Zakopanem. Od 1919 roku na stałe zamieszkał w Warszawie, gdzie zaczął swoje pierwsze opowiadania i powieści.

Najsłynniejsze z nich to:
- "Syzyfowe prace"
- "Przedwiośnie"
- "Rozdziobią nas kruki, wrony"
- "Siłaczka"
- "Doktor Piotr"
- "Popioły"
- "Ludzie bezdomni"

W 1924 roku został nominowany do Literackiej Nagrody Nobla, ale nie otrzymał jej. Pod koniec życia był atakowany głównie za wydanie "Przedwiośnia", mimo to wielu go doceniało. Otrzymał Państwową Nagrodę Literacką.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Stefan Żeromski - Biografia

Stefan Żeromski to niewątpliwie jeden z najwspanialszych polskich prozaików. Jego pseudonimy literackie to: Maurycy Zych i Józef Katerla. Żył on w latach 1864-1925. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej o żywych tradycjach patriotycz...

Język polski

Stefan Żeromski - biografia.

Urodzony 1 listopada 1864 roku w Strawczynie jako syn podupadłego szlachcica, dzieciństwo spędził na wsi kieleckiej, z którą połączyły go na całe życie najserdeczniejsze więzy. Rodzice jego dzierżawili skromny folwark w Ciekotach, w dom...

Język polski

Stefan Żeromski obszerna biografia.

Pisząc o Stefanie Żeromskim nie sposób uniknąć patosu. Był człowiekiem wyjątkowo bacznie obserwującym rzeczywistość, wrażliwym na krzywdę ludzką, otwartym i nieugiętym w prezentowaniu swoich poglądów. Swoim życiem i twórczością ...

Język polski

Stefan Żeromski "Przedwiośnie".

“Przedwiośnie” (1925 r.) jest ostatnią, rozrachunkową powieścią Stefana Żeromskiego, wyrażającą bolesne rozczarowanie świeżo odzyskaną niepodległością.

Wprawdzie Polska zdołała ustalić granice państwa, ustabilizować...

Język polski

Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

„Przedwiośnie” (1925 r.) jest ostatnią, rozrachunkową powieścią Stefana Żeromskiego, wyrażającą bolesne rozczarowanie świeżo odzyskaną niepodległością.
Wprawdzie Polska zdołała ustalić granice państwa, ustabilizować swoj...