Kto miał rację- Kreon czy Antygona?

Antygona i Kreon są bohaterami tragicznymi dramatu Sofoklesa o tytule takim samym jak imię głównej bohaterki. Każdy ich wybór prowadził do nieuniknionej klęski. Uważam, że Antygona dobrze zrobiła, chowając swojego brata.
Pierwszym argumentem potwierdzającym moją tezę jest to, iż bohaterka wyznawała prawa moralne (boskie) i sprzeciwiła się prawom ludzkim. Kreon- władca Teb, zakazał chowania jednego z jej braci- Polinejkesa, który zginął w bratobójczej walce o władzę z Eteoklesem. Tego drugiego król kazał chować jako bohatera. Antygona była jednak osobą kochającą swoją swoją rodzinę i bez względu na konsekwencje nie wahała się pochować Polinejkesa.
Kolejnym argumentem jest to, iż uważała, że uczucia są ważniejsze od rozumu. Kreon był bardzo stanowczym i nieugiętym władcą. W swoich postanowieniach chciał wymierzać sprawiedliwość wszystkim,którzy naruszyli prawo ziemskie, bez względu na to, czy oskarżony jest członkiem rodziny, czy nie. Właśnie przez tą filozofię został sam. Jego syn, nie mogąc uznać wyroku ojca, który miał być wykonany na jego narzeczonej- Antygonie, popełnił samobójstwo. Żona Kreona z rozpaczy za jedynakiem zrobiła to samo. Natomiast Antygona wiedziała, iż rodzina jest najważniejsza. Nie bała się wyroku Kreona, jednak obawiała się swoich losów po śmierci. Wiedziała, że jeżeli nie pochowa brata, może mieć problemy w Hadesie- królestwie zmarłych.
Trzecim argumentem jest to, iż Antygona uważa, że jednostka ma większą wagę od ogółu. Każdy człowiek ma prawo do bycia szczęśliwym. Jeżeli zadba się o dobro jednostek, dobro ogółu będzie łatwiejsze do zrealizowania. Kreon chciał dbać o swoich poddanych, pokazując, jak traktuje się zdrajców. Antygona kochała rodzinę i przez to pokazała, że człowieka trzeba traktować dobrze nawet i szczególnie po jego śmierci.
Kończąc moją pracę, wrócę do tezy, w której zawarłam , iż sądzę, że to Antygona miała rację. Każde z jej przekonań tj.: dobro jednostki, prawa moralne, wyższość uczuć nad rozumem dotyczy każdego z nas i dlatego przyznałam rację właśnie jej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY
*w zeszycie A5 zajęła mi ona 2 i 3/4 stron
*pisałam ją na sprawdzianie stylistycznym i dostałam 4 ale była
poprawa w zeszycie i wszystkie zaznaczone błędy na pracy poprawiłam

MAM NADZIEJĘ, ŻE SIĘ PRZYDA ;)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Kto miał rację: Kreon czy Antygona?

Celem tej pracy jest rozważenie, kto miał rację: Kreon czy Antygona.
Moim zdaniem racja leży po obu stronach.
Jako pierwszym przykładem posłużę się prawami bożymi. Boskie prawo nakazuje pochować zmarłego, aby mógł przejść d...

Język polski

Kto miał rację, Kreon czy Antygona?

Po przeczytaniu dramatu Sofoklesa pt. "Antygona" zapewne wiele osób zastanawia się po czyjej stronie leżała racja: Czy po stronie Kreona, bezdusznego władcy Teb, czy Antygony, dobrej siostry, która chce godnie pochować zwłoki brata...

Język polski

Kto miał rację, Kreon czy Antygona?

Moim zdaniem w dramacie Sofoklesa ,,Antygona” racja jest po stronie Antygony, pomimo iż działa ona częściowo w celu zdobycia sławy. Nie był to jednaj jedyny powód, dla którego podjęła decyzję o sprzeciwieniu się rozkazowi Kreona. Uzna...

Język polski

Kto miał rację Kreon czy Antygona?

Antygona i Kreon to bohaterzy tragedii antycznej autorstwa Sofoklesa. Między nimi wybucha konfilkt, który prowadzi do nieuchronnego nieszczęścia - śmierci kiku postaci: Antygony, Hajomna i Eurydyki.

Uważam, że w znacznej mierze za tr...

Język polski

Kto miał rację? Kreon czy Antygona? (konflikt bohaterów dramatu Sofoklesa)

Uważam, ze Antygona tak samo jak i Kreon miała racje. Nie mniej każdy z nich kierował się innymi wartościami. Antygona uczuciem miłości, Kreon natomiast zasadami.
Moim zdaniem w tej konkretnej sytuacji racja leży po stronie Kreona, poni...