Konferencja w Teheranie, Jałcie - w punktach.

Konferencja w Teheranie 28.11- 01.12.1943 Churchill, Rooswelt, Stalin.


- udzielenie pomocy partyzantce jugosłowiańskiej
- udział Turcji w wojnie po stronie aliantów
- gotowość Związku Radzieckiego do wypowiedzenia wojny Bułgarii, jeśli ta zaatakuje Turcje
- inwazja wojsk zachodnich w maju 1944 we Francji
- w tym samym okresie Armia Czerwona przystąpi do ofensywy na froncie wschodnim
- współpraca naczelnych dowództw
- po pokonaniu Niemiec ZSRR przystąpi do wojny z Japonią
- powołanie europejskiej komisji doradczej, która zajmie się po wojnie problemem niemieckim

Postanowienia w sprawie polskiej
- odbudowa niezależnego państwa polskiego
- granica wschodnia na linii Curzona
- przyłączenie do Polski Prus Wsch., bez Królewca i obszaru do niego przyległego, Wolnego miasta Gdańska i Opolszczyzny

Postanowienia w sprawie niemieckiej:
- propozycja podzielenia Niemiec na 5 stref okupacyjnych.

Konferencja w Jałcie 04.- 11.02.1945 Rooswelt, Churchill, Stalin


W sprawie polskiej
- utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, w skład, którego mieli wejść Polacy z kraju i z emigracji
- przeprowadzenie w jak najkrótszym czasie wolnych demokratycznych wyborów
- granica wschodnia na linii Curzona z odchyleniem 5,8 km na korzyść Polski
- nawiązanie przez TRJN stosunków dyplomatycznych z aliantami.

W sprawie Niemiec:
- ustalenie okupacji
- powołanie sojuszniczej rady kontroli w celu administrowania całością okupowanych Niemiec

Inne postanowienia:
ZSRR przystąpi do wojny z Japonią nie później niż 3 m- ce po zakończeniu wojny w Europie
- po pokonaniu Japonii ZSRR otrzyma południowy Sachalin i Wyspy Kurylskie
- konieczność powołania międzynarodowej organizacji, która stalaby na straży pokoju
- Chiny otrzymają Mandżurię.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.

Pierwszoplanowym celem dyplomacji polskiej po klęsce wrześniowej w 1939 roku było przywrócenie niepodległej Rzeczpospolitej wraz z jej przedwojennymi granicami. Nadzieje na zrealizowanie tego celu opierano przede wszystkim na lojalności mocars...

Historia

Sprawa polska na konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie a dążenie niepodległościowe polaków w czasie 2 wojny światowej

Najważniejszym celem Polski po klęsce wrześniowej w 1939 roku było przywrócenie niepodległej Rzeczpospolitej wraz z jej przedwojennymi granicami. Nadzieje na zrealizowanie tego celu opierano przede wszystkim na lojalności mocarstw zachodnich-...

Historia

Konferencja w Jałcie

4 lutego 1945 roku. W Jałcie na Krymie rozpoczęła się konferencja z udziałem F. D. Roosevelta, W. Churchilla i Józefa Stalina. Zważywszy, że zwycięstwo w Europie stawało się pewne, celem konferencji było ostateczne opracowanie, omawianyc...

Historia

Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw podczas II wojny światowej

Termin „sprawa polska” w ciągu ostatnich dwustu lat kilkakrotnie zmieniał znaczenie. Dla Europy zawsze oznaczał sytuację kłopotliwą, niewygodną, zmuszającą do przypomnienia sobie o głoszonych publicznie ideałach i wcześniejszych dekl...

Historia

Sprawa polska w polityce mocarstw od Kongresu Wiedeńskiego do konferencji w Poczdamie

Sprawa polska w polityce mocarstw od Kongresu Wiedeńskiego do konferencji w Poczdamie.


Polska była krajem, który zawsze podlegał zainteresowaniu państw europejskich. Geopolityczne położenie ziem polskich sprawiło uwikłanie w...