Aniołowie i Archaniołowie.

Anioł jest to byt duchowy, który według wielu tekstów biblijnych spełnia funkcję Bożego posłańca, wysłannika, przekazującego Boże przesłanie. Aniołowie niosą pomoc tym, którzy zaufali Bogu, pragną życia z Bogiem przez całą wieczność-zbawienia. Ludzie wierzą, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który chroni nas od następstw grzechu.
Archaniołowie to najważniejsi aniołowie ludzkości, żyjące po prawicy Boga. Chronią ludzkość przed złem stawiając mu opór. Są one także wodzami zastępów anielskich. Trzema najważniejszymi archaniołami są: Michał, Gabriel i Rafał.
Archanioł Michał to jeden z archaniołów stojących przed obliczem Boga. Imię Michał oznacza "Któż jak Bóg". W Piśmie Świętym Michał Archanioł wspominany jest pięć razy. Święty Michał często ukazywał się ludziom kuszonym przez diabła. Michał Archanioł uważany był za głównego patrona i opiekuna Izraela. O wielkiej czci jakiej święty Michał doświadczył w naszym narodzi świadczy duża liczba kościołów pod jego patronatem. Jest ich prawie 350.
Archanioł Gabriel jest przedstawiany w Piśmie Świętym jako wysłannik Boży oznajmujący ludziom różne nowiny. Imię Gabriel oznacza po hebrajsku "mąż Boży" lub inaczej "wojownik Boży". Jedną z takich nowin było oznajmienie Maryji Pannie wiadomości dotyczącej narodzin Jezusa. Archanioł Gabriel wielokrotnie objawiał się prorokowi Danielowi. Jest on patronem dyplomatów, pocztowców i posłańców.
Archanioł Rafał- imię Rafał po hebrajsku oznacza "Bóg uleczył". Z trzech wymienionych w Biblii Archaniołów święty Rafał najbardziej odpowiada potocznym, ludzkim wyobrażeniom o aniołach. towarzyszy on człowiekowi w drodze do świętości. Święty Rafał ukazuje nam dobroć opatrzności Bożej. Archanioł Rafał jest patronem lekarzy, chorych i podróżnych.
Szatan w języku hebrajskim oznacza "przeciwnik" natomiast diabeł znaczy tyle co "oszczerca". tymi słowami określa się stworzenie Boże, które swą decyzją wybrało życie bez Boga. W dalekiej przeszłości był on Archaniołem Lucyferem, który zbuntował się przeciwko Bogu, pociągając za sobą inne anioły. Szatan jest niewidzialną istotą o charakterze osobowym znacznie przewyższającym człowieka swymi zdolnościami. Jego celem jest zniweczenie planów Bożych dotyczących naszego zbawienia. Aby to osiągnąć posłuje się kłamstwem i podstępem.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Opisz jednym zdaniem (krótko) o podanych niżej aniołach Serafini- Cherubini- aniołowie- archaniołowie- Trony- moce- zwierzchności władze panowania pliska na jutro

Opisz jednym zdaniem (krótko) o podanych niżej aniołach Serafini- Cherubini- aniołowie- archaniołowie- Trony- moce- zwierzchności władze panowania pliska na jutro...

Język polski

Proszę o rozwiązanie pytań z III czesci Dziadów A. Mickiewicza. pytania mogą być krótkie. DZIADY CZĘŚĆ III ADAM MICKIEWICZ PROLOG 1.Gdzie jest miejsce akcji Prologu? 2.Skąd pochodzi motto? 3.Jak jest treść motta Dziadów cz. III? 4.Kto walczy o duszę

Proszę o rozwiązanie pytań z III czesci Dziadów A. Mickiewicza. pytania mogą być krótkie. DZIADY CZĘŚĆ III ADAM MICKIEWICZ PROLOG 1.Gdzie jest miejsce akcji Prologu? 2.Skąd pochodzi motto? 3.Jak jest treść motta Dziadów cz. III? ...

Religia

Chrześcijaństwo a Islam

Chrześcijaństwo podobnie jak Islam jest religią monoteistyczną, czyli wiarą w Jednego Boga, tylko, że chrześcijanie wierzą w Boga w Trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), a muzułmanie tylko w jednego Boga o imieniu ...

Historia

Chrześcijaństwo Islam Buddyzm

Chrześcijaństwo podobnie jak Islam jest religią monoteistyczną, czyli wiarą w Jednego Boga, tylko, że chrześcijanie wierzą w Boga w Trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), a muzułmanie tylko w jednego Boga o imieniu ...

Język polski

Motyw anioła w literaturze i sztuce przedstaw na celowo dobranych przykładach.

Na dźwiek słowa ANIOŁ pojawia się w naszych myslach piękna postać w białych szatach, z dużymi skrzydłami i aureolą. Aniołowie według większości religii to był byt duchowy, który na różne sposoby wspiera działania i służy Bogu. W...