Daniel Defoe

Daniel Defoe urodził się w Londynie w 1660r. Zanim został pisarzem, był m.in. kupcem i agentem rządowym. Pracę literacką rozpoczął jako dziennikarz.

Jako jeden z pierwszych zaczął pisać powieści, których fabułę oparł na obserwacji życia (powieści realistyczne). Ponadto był autorem książek sensacyjno-obyczajowych i podróżniczo-przygodowych.

Przypadki Robinsona Kruzoe (Robinson Kruzoe) powstały w 1719 roku i przyniosły twórcy sławę. Inne jego powieści to: "Dziennik roku zarazy", "Dola i niedola sławnej Moll Flanders", "Roxana, czyli Szczęśliwa kochanka".

Pisarz zmarł w 1731 roku. Jego twórczość zainspirowała wielu autorów utworów podróżniczo-przygodowych.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Daniel Defoe

Daniel Defoe urodził się w Londynie w 1660r. Zanim został pisarzem, był m.in. kupcem i agentem rządowym. Pracę literacką rozpoczął jako dziennikarz.

Jako jeden z pierwszych zaczął pisać powieści, których fabułę oparł na ob...

Język polski

Na co zmarł Daniel defoe POMOCY

Na co zmarł Daniel defoe POMOCY...

Język polski

Jaką książkę napisał daniel defoe

Jaką książkę napisał daniel defoe...

Język polski

Daniel Defoe "Robinson Crusoe" - opowiadanie odtwórcze.

Robinson Kruzoe został wyrzucony na wyspę, która ze wszystkich stron oblana była morzem. Na wzgórzu ujrzał piękną krainę, która wyglądała jak dziko rosnący ogród. Nie było szans na wydostanie się z wyspy bez pomocy innego człowieka,...

Język polski

Dydaktyczny charakter powieści Daniela Defoe "Robinson Crusoe".

Daniel Defoe w powieści Robinson Cruzoe przedstawia jak z leniwego i zarozumiałego młodzieńca, Robinson stał się zaradnym, dobrym i religijnym mężczyzną.
Pobyt na bezludnej wyspie zmienił jego charakter. Konieczność zbudowania domu i...

Język polski

Motywy literackie z języka polskiego.

Arcydzieła polskie
1. Jan Kochanowski – Treny
2. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz
3. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy
4. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
5. Twórczość Wisławy Szymborskiej
Artysta i sztuka
Ant...