Charakterystyka Cześnika "Zemsta" A. Fredry

Cześnik Maciej Raptusiewicz to jeden z głównych bohaterów komedii Aleksandra Fredry pt. "Zemsta". Wspólnie ze swoją bratanicą Klarą zajmował połowę zamku w Odrzykoniu. w drugiej połowie mieszkał Rejent Milczek zaciekły wróg Cześnika.

Cześnik Raptusiewicz pochodził z rodziny szlacheckiej i bardzo cenił swoje pochodzenie. Był wysokim, silnym, barczystym i otyłym mężczyzną. Liczył sobie 60 lat. Chodził zawsze ubrany w staropolski strój szlachecki. Ubranie jego stanowił kontusz, przepasany szerokim ozdobnym pasem.

Miał bardzo raptowne i wybuchowe usposobienie, co autor szczególnie podkreśla, nadając mu nazwisko Raptusiewicz. Tę cechę charakteru można było łatwo zauważyć: bardzo często i szybko podniecał, ogarniał go gniew, ale po chwili uczucia te mijały i wpadał w nastrój przeciwny. Podczas bitwy o mur graniczny, w czasie kłótni z Rejentem, Cześnik zawołał do swego sługi, by ten podał szablę i gotów był strzelać do sąsiada, na którego w tym momencie był bardzo zirytowany, ale on przezornie schował się do komnaty.

Postać Cześnika jest w pewnym scenach postacią komiczną. Szczególnie był śmieszny, gdy występował w roli autora miłosnego listu, podszywając się pod swoją bratanicę Klarę. W tej roli wyglądał bardzo komicznie, ponieważ kontrastowała ona z jego prawdziwym charakterem

Cześnik miał wiele ujemnych cech charakteru, był kłótliwy, mściwy, planował zemstę na swoim sąsiedzie Rejencie. Przez swój ślub z Podstoliną chciał wzmocnić i powiększyć swój majątek, pragnął zysku, był chciwy.

W interesach liczył się tylko ze swoim zdaniem, był wielkim egoistą, Lecz mimo tylu złych cech charakteru postać Cześnika Raptusiewicza nie budzi we mnie niechęci. W latach, w których żyła szlachta prowadziła awanturniczy tryb życia, lubiła pojedynki, zajazdy, kłótnie i zabawy. Postać Cześnika jest jakby wiernym odbiciem tamtejszej szlachty polskiej, jej typowym przedstawicielem.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Cześnika "Zemsta" A. Fredry

Cześnik Maciej Raptusiewicz to jeden z głównych bohaterów komedii Aleksandra Fredry pt. "Zemsta". Wspólnie ze swoją bratanicą Klarą zajmował połowę zamku w Odrzykoniu. w drugiej połowie mieszkał Rejent Milczek zaciekły wróg Cześnika....

Język polski

Charakterystyka Cześnika Raptusiewicza "Zemsta" Fredry.

Charakterystyka Cześnika Raptusiewicza.

„Cześnik wulkan, aż niemiło”- tak o Michale Raptusiewiczu, jednym z głównych bohaterów „Zemsty” Aleksandra Fredry mówi Papkin, jego służący. Cześnik to opiekun Klary, jej wuj. Wywo...

Język polski

Charakterystyka Cześnika i Rejenta.

Zuzanna Radzimirska

Charakterystyka Cześnika i Rejenta
Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek to bohaterowie komedii Aleksandra Fredry pod tytułem "Zemsta". Są to osoby, które różnią się zarówno wyglądem jak i ch...

Język polski

"Zemsta" - charakterystyki Cześnika i Rejenta.

Hrabia Aleksander Fredro stworzył dla potrzeb komedii „Zemsta” dwie niezwykle barwne postacie literackie, które skupiają w sobie szeroki wachlarz ludzkich cech charakterystycznych dla Polaka-Sarmaty: Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka....

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta, „Zemsta”

„Jeden ogień, drugi woda” - charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

Rejent Milczek i Cześnik Maciej Raptusiewicz są głównymi bohaterami sztuki „Zemsta” Aleksandra Fredry. Są oni Sarmatami żyjącymi na przeł...

Język polski

Charakterystyka Józefa Papkina

Jedną z najciekawszych komedii jakie czytałam jest "Zemsta" Aleksandra Fredry. Myślę, że humor tej książce nadaje pewien drugoplanowy bohater Józef Papkin. Bohater ma znaczące nazwisko, można je utworzyć od słowa "papka", które nieszcze...