Opis Orfeusza z mitu o Orfeuszu i Eurydyce.

Orfeusz był królem Tracji. Jego ojciec to Apollo a matka muza Kaliope. Bohater uważany był za największego muzyka, śpiewaka i poetę. Grał na lutni.

Muzyk był młodym oraz przystojnym mężczyzną. Orfeusz poznaliśmy jako kochającego męża. Swojej żonie - Eurydyce był oddany bezgranicznie. Innymi cechami króla Tracji były: wrażliwość, uczciwość, odwaga. Orfeusz to niewątpliwie oddany swej ukochanej mężczyzna. Po utracie żony szukał jej wszędzie bo nie mógł pogodzić się z jej stratą. Błąkał się po łąkach i gajach głośno wołając imię Eurydyki. Inną cechą muzyka była odwaga. Nie bał się zejść do strasznego Hadesu, nie przeraziły go Cerber, ani Erynie. Kierował się uczuciem miłości bo nie mógł pogodzić się z odejściem ukochanej. Niestety bohater był niecierpliwy, co doprowadziło go do ostatecznej utraty Eurydyki. Idąc przed ukochaną ku wyjściu z Hadesu nierozważnie obejrzał się nie dotrzymując jednocześnie warunków umowy.

Orfeusz jest przykładem wierności i miłości małżeńskiej. Postać ta podoba nam się i chcielibyśmy, żeby wszyscy mężczyźni byli tak oddani żoną.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opis Orfeusza z mitu o Orfeuszu i Eurydyce.

Orfeusz był królem Tracji. Jego ojciec to Apollo a matka muza Kaliope. Bohater uważany był za największego muzyka, śpiewaka i poetę. Grał na lutni.

Muzyk był młodym oraz przystojnym mężczyzną. Orfeusz poznaliśmy jako kochają...

Język polski

ANTYK opis epoki

Czyli epoka ukazująca, jaki człowiek powinien być

W ŚWIECIE MITOLOGI I MITÓW STAROŻYTNEJ GRECJI

ANTYK to inaczej STAROŻYTNOŚĆ to epoka obejmująca dzieje literatury Starożytnej Grecji i Rzymu liczymy ją od przełomu IX /...