Wodorotlenki - budowa, otrzymywanie i właściwości

1. Wodorotlenki sa to zwiazki chemiczne zbudowane z metali i jednej lub kilku grup wodorotlenków.
Można je przedstawić za pomocą wzroru ogólnego:
Me(OH)n
Me- atom metalu
n - wartosciowość metalu.
2. Wodorotlenki a zasady:
KOH - Tak zwana ZASADA POTASOWA (Dla nie wiedzących ;) )
Zasadami są: wodorotlenki metali z I i II grupy układu okresowego z wyjątkiem Berylu.
Wzór Strukturalny:
K - O - H
3.Metale - otrzymywanie:
a) Zasad:
-Metal + Woda--> zasada + wodór
np: potas+ woda: 2k+h2o-->k2o+h2
- tlenek metalu + woda --> Zasada
np.: MgO+h2o --> MgO+h2
- otrzymywanie wodorotlenków:
sól +zasada--> nowa sól + wodorotlenek
np.: MgSo4 + NaOH ---> Mg(OH) + NaSo4, SIARCZAN (VI) MAGNEZU
4. Podział wodorotlenków:
a) Zasadowe: reagują z kw. i nie reagują z zasadami. Reakcja Tych wodorotlenków z kwasami nazywana jest REAKCJĄ ZOBOJĘTNIENIA np.:
wodorotlenek + kwas chlorowodorowy -->Chlorek sodu( sól kuchenna)
Wzór:
NaOH+HCl--> NaCl+h2o
b) Amfoteryczne: reagują z kwasem jak i z zasadą np.
-wodorotlenek Cynku : Zn(OH)II
- wodor. chromu(III) Cr(OH)III
-wodor. Manganu (IV) Mn(OH)4

chlorek cynku: Zn(oh)II+ 2Hcl---> ZnCl + 2h2o
Cynian sodu: Zn(OH)II + 2NaOH ---> Na2ZnO2+2h2o
5. Własciwosci wodorotlenków:
a) wodorotlenki są krystalicznymi ciałami stałymi o działaniu żrącym.
b) wodorotlenki są krystalicznymi ciałami litowców ( są silnie HIGROSKOPIJNE czyli pochłanianie wody bądź pary wodnej z otoczenia)
c) zasady przewodzą prąd elektryczny
d) ze Wzrostem liczby atomowej pierwiastka moc wodorotlenków rośnie w grupach a maleje w okresach.


Jeśli Pomogłem, zassaj na Kompa;)) i Daj "Tak"
Pozdrawiam ;)

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Wodorotlenki - budowa, otrzymywanie i właściwości

1. Wodorotlenki sa to zwiazki chemiczne zbudowane z metali i jednej lub kilku grup wodorotlenków.
Można je przedstawić za pomocą wzroru ogólnego:
Me(OH)n
Me- atom metalu
n - wartosciowość metalu.
2. Wodorotlenki a zasady:...

Chemia

Zasady

Zasady – budowa, właściwości, otrzymywanie.

Zasady to jedna z podstawowych grup związków chemicznych.
Wzór ogólny zasad to: Mn(OH)n
(gdzie: M – metal, OH – grupa wodorotlenkowa, n - wartość metalu)
Zasady czyli w...

Chemia

Kwasy i zasady

1. Wstęp

Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cyt...

Chemia

Kwasy

Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy zawarty w cyt...

Chemia

Chemia - materiał klasy I o profilu ogólnym

Lekcja 1
Temat: Lekcja Organizacyjna.

Ułóż wzory sumaryczne związków z atomów o podanej wartościowości:

Siarczek ołowiu (II) – PbS2
Węglik glinu – Al4C3
Chlorek wapnia – CaCl2
Tlenek sodu – Na2O

Chemia

Aminy

1. Budowa i nazewnictwo:
Aminy to związki organiczne – pochodne amoniaku, o wzorze ogólnym R-NH2, w których jeden lub kilka atomów wodoru jest zastąpionych rodnikami alkilowymi (aminy alifatyczne) lub arylowymi (aminy aromatyczne).
Ro...