"Konrad Wallenrod" - plan wydarzeń.

1. Życie wśród Litwinów
2. Spalenie litewskiej wsi
3. Porwanie młodego Waltera
4. Pobyt wśród Krzyżaków
5. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Waltera
6. Doskonalenie sztuki wojennej
7. Spotkanie z Halbanem
8. Przejście Waltera na stronę Litwinów
9. Pobyt na zamku ksiącia Kiejstuta
10. Ślub z córką księcia- Aldoną
11. Opuszczenie żony, domu i poświęcenie swojego szczęścia dla dobra ojczyzny.
12. Podszycie się Waltera pod prawdziwego Konrada Wallenroda.
13. Zebranie na zamku krzyżackim
14. Objęcie funkcji mistrza zakonu
15. Uroczysta uczta
16. Powieść wajdeloty.
17. Zdrada Witolda
18. Zwlekanie Wallenroda z ogłoszeniem wojny
19. Wojna
20. Porażka Krzyżaków
21. Zdemaskowanie Konrada Wallenroda
22. Wydanie wyroku śmierci na Konrada
23. Pożegnanie z pustelnicą
24. Konrad zamyka się w strzelnicy
25. Wypicie śmiertelnego napoju przez Konrada
26. Śmierć bohatera
27. Śmierć Aldony.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Konrad Wallenrod" - plan wydarzeń.

1. Życie wśród Litwinów
2. Spalenie litewskiej wsi
3. Porwanie młodego Waltera
4. Pobyt wśród Krzyżaków
5. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Waltera
6. Doskonalenie sztuki wojennej
7. Spotkanie z Halbanem
8. Prz...

Język polski

"Konrad Wallenrod" plan wydarzeń i cechy tytułowego bohatera.

1. życie wśród Litwinów
2. Porwanie małego Waltera przez Krzyżaków,spalenie litewskiej wsi (zamordowanie ludzi)
3.Pobyt wśród Krzyżaków:
a) przyjęcie chrześcijaństwa
b) doskonalenie sztuki wojennej
c ) pobieranie na...

Język polski

"Konrad Wallenrod".

Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich".
"Konrad Wallenrod" jest poematem, który zapoczątkował w historii literatury okres, w którym:
. problematyka narodowa i sprawy związane z walką o niepodległość wys...

Język polski

"Konrad Wallenrod" Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich Adama Mickiewicza.

?Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich?. Adama Mickiewicza

?Konrad Wallenrod? jest poematem, który zapoczątkował w historii literatury okres, w którym:
? problematyka narodowa i sprawy związane z wa...

Język polski

"Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza.

„Konrad Wallenrod” jest poematem, który zapoczątkował w historii literatury okres, w którym:
• problematyka narodowa i sprawy związane z walką o niepodległość wysunęły się na plan pierwszy,
• literatura stała się narzę...