"Konrad Wallenrod" plan wydarzeń i cechy tytułowego bohatera.

1. życie wśród Litwinów
2. Porwanie małego Waltera przez Krzyżaków,spalenie litewskiej wsi (zamordowanie ludzi)
3.Pobyt wśród Krzyżaków:
a) przyjęcie chrześcijaństwa
b) doskonalenie sztuki wojennej
c ) pobieranie nauk od mistrzów.
4. Spotkanie z Halbanem,który był duchowym opiekunem Waltera ucząc go nienawiści do Krzyżaków.
5.Przejście na stronę Litwinów i pobyt u księcia Kiejstuta.
6. ślub z córką księcia Aldoną.
7.Opuszczenie żony i domu rodzinnego bo nie było szczęścia w ojczyżnie.
8.Pobyt na bliskim wschodzie i podszycie się Waltera pod prawdziwego Konrada Wallenroda.
9. Metamorfoza bohatera.
10. Pobyt na zamku krzyżackim,objęcie funkcji mistrza zakonu.
11.Działania Konrada przeciwko zakonowi
12. Zdemaskowanie Konrada Wallenroda
13.śmierc Konrada i Aldony

Cechy Konrada Wallenroda;
-sprytem stara się pokonac krzyżaków
-oddany ojczyżnie
-metamorfoza bohatera
-jest patriotą,poświęca szczęście osobiste
-działa w pojedynkę dlatego skazany jest na niepowodzenie
-jest rycerzem,który działa wbrew zasadom kodeksu rycerskiego ponieważ zdradził kodeks rycerski
-działał wbrew zasadom moralnym
-dopuścił się kłamstwa i krzywoprzysięstwa

Dodaj swoją odpowiedź
Psychologia

Trafność dokonywania wyborów w życiu każdego człowieka.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” - Jerzy Liebert

W życiu każdego człowieka, w życiu każdego z nas są chwile i sytuacje wymuszające dokonania wyboru. Częstokroć jest to wybór decydujący o przysz...

Język polski

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812

• Mickiewicz Adam •
• Paryż • 1834 •

Na akcję poematu składaja się trzy wątki: rodowy (spór Sędziego z Hrabią, potomkiem Horeszków, o zamek), romansowy (miłość
Tadeusza i Zosi; przypadkowy romans bohatera z Te...