Świat chrześcijański i pogański w powieści H. Sienkiewicza "Quo Vadis".

Świat chrześcijański jest światem młodym- są uważani za nową, niebezpieczną sektę. Odizolowani od społeczeństwa mają inną hierarcjię wartości. Wierzą w Chrystusa syna Bożego, który umarł za grzechy ludzi. Czują odrazę do orgii, jakie mają miejsce w Rzymie. Głoszą miłość do bliźnich, dobroć, szacunek, uczciwość, łagodność, przebaczanie win. Dzięki wyznawaniu zasad moralnych odczuwają spokój i bezpieczeństwo. Chrześcijanie wiedzą, że od Nerona potężniejszy jest Chrystus, w którym pokładają nadzieje i ufnośc. Atmosfera spokoju panuje w domu Aulusa Palacjusza i w domach innych chrześcijan, ponieważ głosili religię jedności z Bogiem, braterstwa, miłości i równośći.Najliczniejszą grupą chrześcijan była biedota, która nie miała nic do powiedzenia w mieście. Wśród okrucieństwa ludzie szukali miłości i nadzieji w Bogu, którego znaleźli w nowej wierze.
Swiat Rzymian jest światem starym. Posiada wzorce kulturowe i duże osiągnięcia cywilizacyjne. Rzym wyznaje wielu bogów, nikt nie przywiązuje uwagi do religii. Rzymianie byli ludzimi bogatymi. W powieści jest przedstawiony Neron i jego dwór. Świat uczt, lenistwa i wyrafinowanych przyjemności. Dwór jest okrutny i rozpustny. Życie ludzkie nie ma znaczenia, miłość jest kaprysem, przyjaźń to załatwienie interesów. Nad życiem i śmiercią patrycjuszy niepodzielnie panuje Neron- morderca matki, żony, brata, zboczeniec i psychopata.Nikt nie jest pewny dnia ani godziny. Wszyscy żyją w strachu.
Podsumowując świat chrześcijański i rzymski zostałły przedstawione na zasadzie kontrastu. Z jednej strony- chrześcijanie, kochający bliźnich i ufającyChrystusowi, z drugiej rzymianie- rozpustny, upojny, kolorowy, bogaty świat pogan. Autor w opisie świata pogańskiego sięgnął najwyższych szczytów artyzmu, odmalował go plastycznie i dynamicznie. Imperium Nerona jest o wiele bardziej ciekawe w zestawieniu z mdłym światem chrześcijan. Czytelników bardziej interesują opisane orgie w powieści niż losy chrześcijan, co nie było zamiarem autora. Chciał on wyrazić triumf chrześcijan nad Rzymem jednak wyszło zupełnie inaczej

P.S Opisy orgii i uczt są warte przeczytania...

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opracowanie lektury pt. "Quo Vadis".

Streszczenie lektury pt." Quo Vadis"

Henryk
Sienkiewicz, Quo vadis: Rozgrywająca się
na tle starożytnego Rzymu i jego barwnej obyczajowości historia miłości pięknej barbarzynki, Ligii, i patrycjusza, Marka Winicjus...

Język polski

"Quo Vadis" - opracowanie lektury.

"Quo Vadis" - streszczenie, legęda, charakterystyka Nerona i plan wydarzeń

Henryk
Sienkiewicz, Quo vadis: Rozgrywająca się
na tle starożytnego Rzymu i jego barwnej obyczajowości historia miłości pięknej barbarzy...

Język polski

"Quo vadis" Sienkiewicza.

I . Geneza utworu

1.Rozczytywanie się pisarza w łacińskich utworach starożytnych , szczególnie Tarcyta
2.Odbywanie wielu podróży do Rzymu ,zwiedzanie zabytków, wędrowanie po Katakumbach, podziwianie postaci i kultury rzymskiej...