Represje radzieckie i niemieckie

Represje Niemieckie
-masowe prześladowania Polaków
-mordowanie Polaków
-przymusowe roboty
-zabieranie majątku
-zamknięto szkoły wyższe i średnie
-unicestwienie Polskiej Kultury Narodowej
-masowe łapanki
-w odwecie za śmierć niemca mordowano 10 polskich zakładników
-branie zakładników
-masowe egzekucje
-niszczono lub wyworzono za granicę zabytki sztuki
-aresztowania wśród duchowieństwa

Represje Radzieckie
-narzucano obywatelstwo radzieckie
-nacjonalizacja banków zakładów
-aresztowania objeły żołnierzy oficerów sędziów lekarzy
-od czerwca 1941 zadeportowano około 1,5mln Polaków
-150 tys. Polaków wcielono do armii czerwonej
-w brutalny sposób wywłaszczano właścicieli rolnych a część z nich zamordowano na miejscu

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wielka Koalicja

PLAN WYDARZEŃ
1. Sytuacja polityczno – militarna w Europie po wrześniu 1939r.
1.1. Dziwna wojna
1.2. Polityka Związku Radzieckiego
2. Agresja niemiecka na zachodzie Europy.
2.1. Agresja na Danię i Norwegię.
2.2. Klęsk...

Historia

II Wojna Światowa. Polska & Śwait.

1.WOJNA OBRONNA POLSKI W 1939: Hitler od marca ’39 przygotowywał napaść na Polskę. 28.4.39. Niemcy jednostronnie wypowiedziały zawarty z Polską w 34 układ o niestosowaniu przemocy. Celem Hitlera było zajęcie nie tylko ziemię do których ...

Historia

Historia polski XX wieku

dodałem plik worda i tam jest opracowana ściąga z historii polski XX wieku, czyli to samo co poniżej tylko gotowe do drukowania i wycinania.
Orientacje niepodległościowe przed 1914r. Przed wybuchem I wojny światowej zrodziły się dwie ko...

Historia

II wojna światowa.

Polityka niemiecka. Plany niemieckie przewidywały odmienne potraktowanie ziem włączonych do Rzeszy oraz obszaru Generalnego Gubernatorstwa. Tereny przyłączone miały być germanizowane już podczas wojny, a proces ten zakończyć się miał w c...

Historia

Polityka okupantów wobec ludności Polski

Polityka okupantów wobec narodu polskiego w latach 1939-1945

W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i III Rzeszą terytorium przedwrześniowej Polski podzielono na strefy okup...