Ikar - bohater, który dąży do realizacji marzeń.

Trudno żyć nie stawiając sobie życiowych celów. Każdy człowiek dąży do czegoś - nie ważne, czy może to osiągnąć. Dążyć do celu można na dwa sposoby - za wszelką cenę i nie zważając na nic oraz spokojnie i metodycznie.
Znakomity przykład postaci, która dąży do zrealizowania marzeń nie biorąc pod uwagę przeszkód i konsekwencji działań przedstawia nam Jarosław Iwaszkiewicz w swoim micie ?Dedal i Ikar?. Ikar to chłopiec pełen nieskrępowanych marzeń, ideałów, który chce poznać słońce. Niczego się nie lęka. Realizacja marzeń jest czymś dla niego wyzwalającym. Postawa zasługująca na podziw i zazdrość. Niestety został też zapamiętany jako lekkomyślny młodzik. Jego los może być nauczką dla tych, którzy oddając się realizacji marzeń, podejmują wysokie ryzyko.
Dla niektórych Ikar niczym nie zasłużył na traktowanie go jako symbolu pięknego dążenia do realizacji marzeń. Jego śmierć była głupia i bezsensowna. Ludzkość w niczym nie wzbogaciła się jego lotem.
Przeciwieństwem jego postawy jest postawa jego ojca; Dedala. Dojrzały wynalazca, który potrafił przewidzieć konsekwencje swoich Marzen. Jego plan był dopracowany i prowadził do celu.
Może to właśnie Ikar jest egoistycznym młodzikiem, który nie patrząc na swego ojca, sprawia mu swą śmiercią strasznie cierpienie. I może tu wcale nie chodzi o odwagę, ale o bezmyślność i głupotę. Mógł uniknąć śmierci. Zginął z własnej winy i nie można wymagać od świata, żeby przystanął na moment i zapłakał nad losem lekkomyślnego syna. Światem odwiecznie rządzą reguły, które dla śmiertelnej istoty wydają się surowe i straszne. Jednak prawo natury nie ma czasu na rozczulanie się losem nieodpowiedzialnych.
Ikar, marzyciel, może lekkoduch, ale nie bojący się niczego. Odwaga zawsze będzie wartością godną podziwu. Nikt nie chce być bierny, ale nie każdy potrafi dążyć do swoich podniebnych marzeń. Boimy się upaść, może nie mamy siły na walkę z prawem natury. Ludzie zdobywają się na realizowaniu swych marzeń, ale osiągnąwszy coś, choć w części, zadawalają się tym. Nie chcą więcej bo to przekracza ich pole widzenia konsekwencji. Ikar tak zachwycił się wolnością i swobodą lotu, że pomimo przestróg i nawoływań poleciał zbyt wysoko. Czuł się wielki i zapomniał, że lot służy dotarciu do celu. Słońce rozpuściło spoiny skrzydeł a nieszczęsny lotnik spadł i zginął. Ojciec, aby nie stracić życia, nie pomógł mu. Ojciec nie stracił celu z oczu i dotarł do punktu docelowego.
Z drugiej strony Ikar to kultowa postać i wzór buntownika. Nie wystarczyło mu ryzyko lotu, chciał dotrzeć wyżej i zobaczyć więcej. Wiedział od ojca o niebezpieczeństwie, ale pomimo to pozwolił, żeby pragnienie wolności i swobody opanowało go. To pragnienie doprowadziło go również do upadku, ale żaden człowiek przed nim nie widział świata z tak wysoka.
Podsumowując - Dedal to ostrożny racjonalista kierujący się doświadczeniem, Ikar natomiast śmiało dążył do urzeczywistnienia wyznawanej idei i nie zważał na ryzyko. Zarówno Dedal jak i jego syn mieli wpływ na świat - Dedal poprzez swoje wynalazki i mądrość, Ikar - przez swoja symboliczną śmierć. Historia Ikara jest przestrogą, dla tych, którzy oddając się marzeniom nie mogą pogodzić się z "twardą" rzeczywistością.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

„Motyw marzeń / marzyciela w literaturze różnych epok. Przedstaw różne ujęcia tego motywu.”

Witam Szanowną Komisje, nazywam się ??.. i pragnę zaprezentować Państwu moją realizację tematu pt.: ?Motyw marzeń / marzyciela w literaturze różnych epok. Przedstaw różne ujęcia tego motywu.?

Marzenia? Odwieczne ludzkie pragni...

Język polski

Motyw Marzeń w literaturze - przekrojowo.

Marzenia, odwieczne ludzkie pragnienia, dążenia. . . Towarzyszą każdemu człowiekowi na każdym etapie jego życia. Były, są i będą - odwieczne i niezmienne. Jestem przekonany, że posiadając życzenia - mniej lub bardziej realne, czasami b...

Język polski

BOLESNE DOŚWIADCZENIA ROZDŹWIĘKU MIĘDZY MARZENIAMI A RZECZYWISTOŚCIĄ

Pragnąc osiągnąć jakiś ideał, zbliżamy się do urzeczywistnienia swoich marzeń. Często wierzymy w przepowiednie, które mają odkryć przed nami przyszłość. Zagubieni ludzie szukają w gwiazdach swojego przeznaczenia, obrazu dalszego ży...