Strona bierna

Ich backe einen Kuchen.
Der Kuchen wird (von mir) gebacken.

Ich backte / buk einen Kuchen.
Der Kuchen wurde (von mir) gebacken.

Ich habe einen Kuchen gebacken.
Der Kuchen ist (von mir) gebacken worden.

Ich hatte einen Kuchen gebacken.
Der Kuchen war (von mir) gebacken worden.

Ich werde einen Kuchen backen.
Der Kuchen wird (von mir) gebacken werden.

Man spricht hier Deutsch.
Es wird hier Deutsch gesprochen.

PASSIV MIT MODALVERB

Ich muss den Brief schreiben.
Der Brief muss (von mir) geschrieben werden.

Ich musste den Brief schreiben.
Der Brief musste (von mir) geschrieben werden.

Ich habe den Brief schreiben mssen.
Der Brief hat (von mir) geschrieben werden mssen.

Ich hatte den Brief schreiben mssen.
Der Brief hatte (von mir) geschrieben werden mssen.

Ich werde den Brief schreiben mssen.
Der Brief wird (von mir) geschrieben werden mssen.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Strona bierna Passive Voice

SIMPLE PRESENT

Somebody cleans the room every dat. - strona czynna
The room is cleaned every day. - strona bierna

SIMPLE PAST

Somebody cleaned the room yesterday. - strona czynna
The room was cleaned yesterday. - ...

Język niemiecki

Strona bierna

1) Zamiana strony czynnej na bierną w czasie Prasens (teraźniejszym)

Strona czynna: Ich besuche ihn.
Strona bierna: Er wird von mir besucht.

Czyli przy zamianie strony podmiot w zdaniu ze stroną bierną był dopełnieniem z...

Język angielski

Z reguly radze sobie z angielskim ;d Niestety strona bierna nie jest moja mocna strona, poprosilbym aby o przetlumaczenie 2 zdan :) Na strone bierna oczywiscie. 1. Tę drogę naprawia się od kwietnia. 2. Dużo drzew ścina się co roku.

Z reguly radze sobie z angielskim ;d Niestety strona bierna nie jest moja mocna strona, poprosilbym aby o przetlumaczenie 2 zdan :) Na strone bierna oczywiscie. 1. Tę drogę naprawia się od kwietnia. 2. Dużo drzew ścina się co roku....

Język angielski

Passive voice- strona bierna

Passive Voice

Strona bierna jest zbudowana z odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz z trzeciej formy głównego czasownika.

Strona bierna jest używana:
a) kiedy osoba która przedstawia wydarzenie jest nieznana, niewa...

Język angielski

Strona bierna - kompendium wiedzy

czas schemat Zdanie ‘normalne’ Strona bierna
Present Simple am / is / are + PP She paints the wall. The wall is painted by her.
Present Continuous am / is / are+ being + PP She is painting the wall. The...

Język angielski

Napisz 5 zdań w czasie Present Simple passive (strona bierna), oraz 5 zdań w czasie Past Simple passive (strona bierna)!   Proszę.....daje naj****

Napisz 5 zdań w czasie Present Simple passive (strona bierna), oraz 5 zdań w czasie Past Simple passive (strona bierna)!   Proszę.....daje naj****...