Dynamika - pojęcia

Dynamika - dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił.

Siła - jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał.

Siła wypadkowa - jest to siła, która zastępuje działanie innych sił zwanych składowymi.

I zasada dynamiki - jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało pozo- staje w spoczynku lub porusza się ruchem jednos. prosto.

Bezwładność - jest to właściwość ciał polegająca naprzeciw stawianiu się zmianom stanu, w którym się znajdowało.

II zasada dynamiki - jeżeli na ciało działa stała siła (będąca wypadkową wszystkich sił działających na to ciało) to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, względnie opóźnionym z przyspieszeniem lub opóźnieniem wprost proporcjonalnym do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała (a=F/m).

Swobodne spadanie ciał-ruch ciał pod wpływem stałej siły, pomijając opory ruchu.

III zasada dynamiki - jeżeli ciało A oddziałuje na ciało B pewną siłą F to ciało B oddziałuje siłą o tej samej wartości, tym samym kierunku i przeciwnym zwrocie.

Dodaj swoją odpowiedź
Muzyka

wyjaśnij pojęcia: rytm, melodia, dynamika, tempo, barwa dźwięku, harmonia, forma muzyczna PROSZĘ POMOCY NA JUTRO!!

wyjaśnij pojęcia: rytm, melodia, dynamika, tempo, barwa dźwięku, harmonia, forma muzyczna PROSZĘ POMOCY NA JUTRO!!...

Fizyka

Jak rozwiązywać zadania z działu Kinematyka i Dynamika? Mam dane, ale nie zawsze wiem co mam obliczyć, a jak obliczyć to juz w ogóle :( nie mam pojęcia jakich wzorów mam używać i kiedy :( czasami nawet ciężko mi stwierdzić jaki ruch jest wykonywany :c Pom

Jak rozwiązywać zadania z działu Kinematyka i Dynamika? Mam dane, ale nie zawsze wiem co mam obliczyć, a jak obliczyć to juz w ogóle :( nie mam pojęcia jakich wzorów mam używać i kiedy :( czasami nawet ciężko mi stwierdzić jaki ruch jes...

Muzyka

Wyjaśnij pojęcia: Rytm: Melodia: Harmonia: Agogika: Dynamika: Barwa dźwięku: Artykulacja: Prosze o pomoc i nie rozpisujcie się za bardzo ;) Daje naj!

Wyjaśnij pojęcia: Rytm: Melodia: Harmonia: Agogika: Dynamika: Barwa dźwięku: Artykulacja: Prosze o pomoc i nie rozpisujcie się za bardzo ;) Daje naj!...

Muzyka

Wyjaśnij pojęcia: Rytm: Melodia: Harmonia: Agogika: Dynamika: Barwa dźwięku: Artykulacja: Prosze o pomoc i nie rozpisujcie się za bardzo ;) Daje naj!

Wyjaśnij pojęcia: Rytm: Melodia: Harmonia: Agogika: Dynamika: Barwa dźwięku: Artykulacja: Prosze o pomoc i nie rozpisujcie się za bardzo ;) Daje naj!...

Muzyka

PROSZĘ O POMOC! DAJE NAJ! Wyjaśnij pojęcia: 1. Artykulacja 2. Dynamika 3. Choreograf 4. Opera 5. Opera narodowa 6. Uwertura 7. Libretto 8. Aerofony 9. Jazz 10. Balet 11. Partytura 12. Improwizacja

PROSZĘ O POMOC! DAJE NAJ! Wyjaśnij pojęcia: 1. Artykulacja 2. Dynamika 3. Choreograf 4. Opera 5. Opera narodowa 6. Uwertura 7. Libretto 8. Aerofony 9. Jazz 10. Balet 11. Partytura 12. Improwizacja...