Opracowanie II części Dziadów - świat przedstawiony

1. Czas akcji
Wieczorową porą w Wigilie Wszystkich Świętych. (31 października), pierwsza połowa XIXw.
2. Miejsce akcji
Odbywa się to w kaplicy cmentarnej, miejsce bliżej nieokreślone. Prawdopodobnie to tereny Litwy lub Białorusi
3. Bohaterowie
Realistyczni:
-Guślarz
-Starzec
-Chór wieśniaków i wieśniaczek
-Juzio i Rózia
- Pasterka Zosia
- Zły Pan
Fantastyczni:
-Aniołki (Juzio i Rózia)
- Widmo (Zły Pan)
- Dziewczyna (Zosia)
- Chór Ptaków (ptaki nocne)
- Upiór !

4. Wydarzenia (duchy lekkie, w formie planu wydarzeń)

1. Duchy lekkie - Juzio i Rózia

a) płonąca garść kądzieli
b) wezwanie duchów lekkich
c) pojawienie się duchów dzieci - Juzio i Rózia
d) Wina dzieci - życie bez najmniejszego cierpienia
e) prośba o dwa ziarenka gorczycy
f) przestroga przed nadmiarem słodyczy i beztroski w życiu
g) odwołanie duchów

[praca na lekcji R.W]

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Kordian - opracowanie lektury

Okoliczności powstania utworu. Praca Słowackiego nad Kordianem, pisanym w Genewie, trwała od lata do listopada 1833 roku. Dramat został wydany po raz pierwszy w 1834 r. w Paryżu, a jego prapremiera odbyła się dopiero w 1899 roku w Krakowie. U...

Język polski

Opracowanie epoki romantyzmu

1825-Pismo Braillea, 1831-Rewolucja lipcowa we Francji. Wybuch powstania listopadowego w Warszawie.,1863-powstanie styczniowe;1823-pierwsza maszyna do pisania.Nazwa epoki wywodzi się od słowa “romanus”, czyli ma etymologiczny związek z rzymsk...

Język polski

Opracowanie Dziadów - części III

Geneza “Dziadów” cz. III
Arcydzieło dramatu narodowego napisał Adam Mickiewicz w ciągu wiosny roku 1832 r. w Dreźnie (stąd określenie “Dziady drezdeńskie”). Od wydarzeń wileńskich, będących przedmiotem utworu, upłynę...

Język polski

Romantyzm - opracowanie epoki.

R O M A N T Y Z M

45. RAMY CZASOWE
EUROPA
Początek: koniec XVIII w.
Koniec: 1848 r. - Wiosna Ludów
POLSKA
Początek: 1822 r. - wydanie przez Mickiewicza „Ballad i romansów”
Koniec: 1864 r.
46. PRZEJAWY ROM...

Język polski

Materiały do starej matury z Języka Polskiego.

22 Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?
Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych...