Interpretacja Epilogu - 'Inny Świat' G.H.Grudziński

Spotaknie z żŻydem z Witebska pokazuje, że główny bohater nie potępia jego działań z przeszłości ani ich nie popiera po prostu milczy.
Grudziński, który sam był więźniem obozu uważał, że nie należy oceniać z perspektywy czasu postępowania ludzi współpracujących z wrogiem.
Według niego takie zachowania były wymuszane przez warunki panujące w obozach i nie były zgodne z natyura więźniów, dlatego nie powinny podlegać ocenie innyc. Największą karą dla takich ludzi było ich sumienie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Medaliony" i "Inny świat" notatka z lekcji.

Medaliony
1,Interpretacja
Każde opowiadanie jest Medalionem- wspomnieniem, upamiętnieniem mortylogi ofiar a jednocześnie przestrogą dla przyszłych pokoleń.

2. Motto utworu brzmi „ludzie ludziom zgotowali ten los” autorka w...

Język polski

Jak ocalić zagrożone człowieczeństwo - interpretacja fragmentu "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Zinterpretuj fragment „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, odczytaj go jako jeden z kluczy do zrozumienia utworu, a wnioski wykorzystaj w wypracowaniu na temat: „Jak ocalić zagrożone człowieczeństwo”

Pytania o ludzk...