Popyt i podaż

POPYT wyraża chęć zakupu dobra bądź usługi o określonych cenach w danym miejscu i czasie.

Czynniki wpływające na popyt:
- Dobra cena
- Dochody konsumenta
- Ceny dóbr substytucyjnych (zastępczych)
- Ceny dóbr komplementarnych (uzupełniających)
- Jakość
- Tradycja
- Gust, preferencje konsumenta
- Chęć wyróżnienia się z tłumu
- Religia
- Pora roku

Prawo popytu brzmi
Wraz ze wzrostem ceny bądź usługi popyt na to dobro lub usługę maleje i odwrotnie spadek ceny wywołuje wzrost popytu
POTRZEBA (nieograniczona) =/ popyt (ograniczony)

PODAŻ – jest to ilość dóbr bądź usług oferowanych przez producenta do sprzedaży po określonej cenie, danym miejscu i czasie.

Czynniki wpływające na podaż
- Popyt
- Dobra cena
- Technologia produkcji
- Ceny czynników produkcji
- Warunki klimatyczne – przyrodnicze
- Konsumpcja naturalna, wadliwa produkcji

Prawo podaży
Wraz ze wzrostem ceny dobra bądź usługi podaż wzrasta i odwrotnie spadek ceny, spadek podaży.
PRODUKCJIA =/ PODAŻ
- Działalność
- Wytworzone produkty mogą stanowić wynagrodzenia bądź premię
- Konsumpcja naturalna, wadliwa produkcja

Dodaj swoją odpowiedź
Mikroekonomia

Popyt i podaż - różne zagadnienia

Popyt, podaż i ceny
PODSTAWY TEORII
RYNEK, POPYT I PODAŻ
PUNKT RÓWNOWAGI

POPYT - RYNEK OD STRONY KONSUMENTA
TEORIA POPYTU
PRAWO POPYTU
KRZYWA POPYTU
KURCZENIE SIĘ I ROZSZERZANIE POPYTU
EFEKT GIFFENA I VEB...

Podstawy przedsiębiorczości

Uzasadnij czy popyt tworzy podaż Czy podaż tworzy popyt

Uzasadnij czy popyt tworzy podaż Czy podaż tworzy popyt...

Podstawy przedsiębiorczości

Scharakteryzuj popyt i podaż na usługi turystyczne wybranej przez siebie miejscowości .Nie chodzi mi o wyjaśnienie co to jest popyt i podaż

Scharakteryzuj popyt i podaż na usługi turystyczne wybranej przez siebie miejscowości .Nie chodzi mi o wyjaśnienie co to jest popyt i podaż...

Podstawy przedsiębiorczości

Proszę o stworzenie krzyżówki składającej się z 15 haseł z tematu 'Popyt i podaż' wraz z pytaniami do niej. (hasło obojętnie jakie, ważne by było z tematu popyt i podaż)

Proszę o stworzenie krzyżówki składającej się z 15 haseł z tematu 'Popyt i podaż' wraz z pytaniami do niej. (hasło obojętnie jakie, ważne by było z tematu popyt i podaż)...

Podstawy przedsiębiorczości

Proszę o stworzenie krzyżówki składającej się z 15 haseł z tematu 'Popyt i podaż' wraz z pytaniami do niej. (hasło obojętnie jakie, ważne by było z tematu popyt i podaż)

Proszę o stworzenie krzyżówki składającej się z 15 haseł z tematu 'Popyt i podaż' wraz z pytaniami do niej. (hasło obojętnie jakie, ważne by było z tematu popyt i podaż)...

Podstawy przedsiębiorczości

W tabeli zestawiono ceny oraz odpowiadające im popyt i podaż. Na tej podstawie uzupełnij zdania. Cena Pobyt Podaż 40 280 40 60 190 90 80 120 120 100 85 145 120 33 165 Przy cenie 120 pobyt wynosi ......

W tabeli zestawiono ceny oraz odpowiadające im popyt i podaż. Na tej podstawie uzupełnij zdania. Cena Pobyt Podaż 40 280 40 60 190 90 80 120 120 100 85 145 120 33 165 Przy cenie 120 pobyt wyn...