Pakt Ribbentrop - Mołotow

krótkie wystąpienie...

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Pakt Ribbentrop-Mołotow - Pearl Harbor.

Pakt Ribbentrop-Mołotow
23 sierpnia 1939 roku Ribbentrop przyjechał do Moskwy. Tego dnia Trzecia Rzesza i Związek Radziecki, do tej pory śmiertelni wrogowie, podpisali pakt o nieagresji, nazwany paktem Ribbentrop-Mołotow (Mołotow to radzi...

Historia

Czy pakt Ribbentrop-Mołotow był bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny światowej?

Tematem mojej pracy jest pytanie "czy pakt Ribbentrop - Mołotow był bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny światowej?" Formalnie pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z...

Historia

Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego skutki dla historii europejskiej

Zanim doszło do zawarcia paktu niemiecko-radzieckiego, od początku 1939 roku zacieśniało się współdziałanie państw faszystowskich. W pierwszym rzędzie umacniała się oś Berlin-Rzym, choć Mussolini musiał przezwyciężyć opór wielu pr...

Język angielski

Podaj datę - Pakt Ribbentrop-Mołotow -Pakt o nieagresji z ZSRR i Niemcami 

Podaj datę - Pakt Ribbentrop-Mołotow -Pakt o nieagresji z ZSRR i Niemcami ...

Historia

Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego konsekwencje.

Etapem zbliżenia radziecko-niemieckiego było podpisanie układu handlowego. Joachim van Ribbentrop z dwudziestego trzeciego na dwudziestego czwartego sierpnia podpisał z Wiaczesławem Mołotowem - ludowym komisarzem spraw zagranicznych. Dziesięc...

Język angielski

co to : Pakt Ribbentrop - mołotow - Holokaust konspiraja kim byli : Juzef stalin Juzef Beck Benito Mussolini

co to : Pakt Ribbentrop - mołotow - Holokaust konspiraja kim byli : Juzef stalin Juzef Beck Benito Mussolini...