Jan Kochanowski "Do gór i lasów".

W utworze Jana Kochanowskiego pt:,, Do gór i lasów'. W czterech pierwszych wersach podmiot liryczny wraca do czasów swej młodosci , którą dobrze wspomina, wówczas mało dbał o spokój i stabilizację, żył beztrosko. Wspomina także otoczenie, w którym dorastał czyli ,, Wysokie góry i odziane lasy'. W kolejnych wersach podmiot liryczny mówi o swoich latach kiedy to prawdopodobnie opuscił dom i edrował po świecie nabierając doświadczenia i wiedzy. Przez słowa ,,Jażem przez morze głębokie żeglował, jazem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy, jażem nawiedził Sybilline lochy.' autor określa swój los, który zmienial sie jak w kalejdoskopie. W następnych wersach podmiot opowiada o służbie na dworach oraz służbie wojskowej do której został powołany , rozważał także wstąpienie do zakonu. Porównuje siebie do Proteusa ,morskiego bożka, który mógł przyjmować różne postaci. Podmiot liryczny rozważa nad własną przyszłością , gdyz nie wie co będzie dalej , jest juz siwym starcem, lecz stara się chwytać każdą chwilę i korzystać z życia.

P.S -proszę o wyrozumiałość;] to mój pierwszy raz

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Portret" Lepolda Staffa i "Do gór i lasów" Jana Kochanowskiego.

Portret człowieka humanisty

Humanizm - (z łac. „humanitas” - człowieczeństwo) prąd umysłowy Renesansu, który poniekąd poprzedził całą epoką, był jej zwiastunem, jej świtem. Waga tego pierwszego objawienia polegała przede ...

Język polski

Analiza porównawcza fraszek "Do gór i lasów" i "Na dom w Czarnolesie".

Dokonaj analizy porównawczej fraszek Do gór i lasów i Na dom w Czarnolesie. Czy w tych utworach można mówić zmianie ideałów życiowych poety, ich kontynuacji, czy też dopełnieniu? Czy poeta zrealizował swoje plany? Jakie

Jan Ko...

Język polski

"Jak żyć, aby życie nie stało się powolnym umieraniem" - Treny Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli renesansu polskiego. Jego utwory, szczególnie pieśni i fraszki, mają charakter ponadczasowy i niosą przesłanie o pochwalanych przez autora postawach i stylu życia. Jako humanista prz...

Język polski

Jan Kochanowski - obywatel, myśliciel, artysta.

Jan Kochanowski, uznany za jednego z najwspanialszych poetów wszechczasów, jest także uważany za wybitnego przedstawiciela epoki, w której żył. W swoich pracach porusza on często tematy trudne do opracowania lub ówcześnie kontrowersyjne. J...

Język polski

"Fraszki" zwierciadłem życia renesansowego humanisty.

W epoce Renesansu został wprowadzony nowy gatunek literacki zwany fraszką. Został on zaczerpnięty przez wybitnego polskiego pisarza, humanistę - Jana Kochanowskiego z włoskiej literatury. Fraszka jest gatunkiem liryki, charakteryzującym się ...