Charakterystyka Edypa - odpowiedzi na pytania

Miłościwie panujący w Tebach Król Edyp - charakterystyka bohatera.

W swoim wypracowaniu zawrę odpowiedź na 7 pytań:

- Dlaczego Edyp opuszcza Korynt? Przed czym ucieka?
- Czy zabijając Lajosa staje się pospolitym przestępcą?
- Jakie jego cechy ujawniają się w Jego spotkaniu ze Sfinksem?
- Jak rządzi Tebami? Jak odnoszą się do niego poddani?
- Jaki cel przyświęca Edypowi, gdy chce wyśledzić zabójcę Lajosa? Jakie jego charakterystyczne cechy ujawniają się w dążeniu do prawdy?
- Jak odnosi się do przepowiedni Terezjasza i wyroczni?
- Jak przyjmuję prawdę o sobie? Czy się buntuje?

Edyp ucieka przed przepowiednią. Przeraża go perspektywa zabicia ojca i poślubienia matki. Zabicie Lajosa nie czyni go zbrodniarzem - zabija króla w pojedynku (Sofokles nie chce uczynić Edypa kryminalistą). W walce ze Sfinksem ujawnia swoją inteligencję, a także dużą odwagę. Edyp rządzi Tebami szlachetnie, troszczy się o dobro swoich poddanych, którzy go szanują. W dążeniu do prawdy o przyczynach zarazy, która spadła na Teby, ujawnia takie cechy jak: konsekwencja, siła woli, bezkompromisowość. Nie wie o tym, że w ten sposób przyspiesza własną zgubę (ironia tragiczna), padł bowiem ofiarą zbłądzenia, czyli błędnie rozpoznał własną sytuację. Zbłądzenie to, można nazwać winą niezawinioną (nieświadomą). Terezjaszowi oskarżającemu go o ojcobójstwo i kazirodztwo, zarzuca kłamstwo, a gdy przybywa posłaniec z Koryntu, oznajmujący śmierć ojca "Parybosa", posuwa się nawet do odmówienia Pytii zdolności przewidywania przyszłości. Tu ujawnia się jego hybris <pycha>. Prawdę o sobie w finale tragedii przyjmuje z godnością, pokorą i sam sobie wymierza okrutną karę. Opuszcza Teby, aby spełnić rozkaz wydany na początku tragedii. Jest zatem posłuszny władzy, którą kiedyś sprawował.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opracowanie wszystkich epok, dokładna interpretacja wszystkich lektur i wierszy

A N T Y K
1. RAMY CZASOWE
Początek: VIII w.p.n.e. - Homer
Koniec: IV w.n.e. - upadek imperium Rzymskiego
2. TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ
1. Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowa...

Psychologia

Koncepcje psychologiczne człowieka - Kozielecki Józef

TRZY KONCEPCJE CZŁOWIEKA

TRZY FUNKCJE WIEDZY O CZŁOWIEKU

- wiedza jest niezbędna dla kształtowania środowiska fizycznego i społecznego, które otacza człowieka
- wiedza ma podstawowe znaczenie w procesie sterowania ludzk...