Charakterystyka Edypa - odpowiedzi na pytania

Miłościwie panujący w Tebach Król Edyp - charakterystyka bohatera.

W swoim wypracowaniu zawrę odpowiedź na 7 pytań:

- Dlaczego Edyp opuszcza Korynt? Przed czym ucieka?
- Czy zabijając Lajosa staje się pospolitym przestępcą?
- Jakie jego cechy ujawniają się w Jego spotkaniu ze Sfinksem?
- Jak rządzi Tebami? Jak odnoszą się do niego poddani?
- Jaki cel przyświęca Edypowi, gdy chce wyśledzić zabójcę Lajosa? Jakie jego charakterystyczne cechy ujawniają się w dążeniu do prawdy?
- Jak odnosi się do przepowiedni Terezjasza i wyroczni?
- Jak przyjmuję prawdę o sobie? Czy się buntuje?

Edyp ucieka przed przepowiednią. Przeraża go perspektywa zabicia ojca i poślubienia matki. Zabicie Lajosa nie czyni go zbrodniarzem - zabija króla w pojedynku (Sofokles nie chce uczynić Edypa kryminalistą). W walce ze Sfinksem ujawnia swoją inteligencję, a także dużą odwagę. Edyp rządzi Tebami szlachetnie, troszczy się o dobro swoich poddanych, którzy go szanują. W dążeniu do prawdy o przyczynach zarazy, która spadła na Teby, ujawnia takie cechy jak: konsekwencja, siła woli, bezkompromisowość. Nie wie o tym, że w ten sposób przyspiesza własną zgubę (ironia tragiczna), padł bowiem ofiarą zbłądzenia, czyli błędnie rozpoznał własną sytuację. Zbłądzenie to, można nazwać winą niezawinioną (nieświadomą). Terezjaszowi oskarżającemu go o ojcobójstwo i kazirodztwo, zarzuca kłamstwo, a gdy przybywa posłaniec z Koryntu, oznajmujący śmierć ojca "Parybosa", posuwa się nawet do odmówienia Pytii zdolności przewidywania przyszłości. Tu ujawnia się jego hybris <pycha>. Prawdę o sobie w finale tragedii przyjmuje z godnością, pokorą i sam sobie wymierza okrutną karę. Opuszcza Teby, aby spełnić rozkaz wydany na początku tragedii. Jest zatem posłuszny władzy, którą kiedyś sprawował.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Edypa - odpowiedzi na pytania

Miłościwie panujący w Tebach Król Edyp - charakterystyka bohatera.

W swoim wypracowaniu zawrę odpowiedź na 7 pytań:

- Dlaczego Edyp opuszcza Korynt? Przed czym ucieka?
- Czy zabijając Lajosa staje się pospolitym przest...

Język polski

Opracowanie wszystkich epok, dokładna interpretacja wszystkich lektur i wierszy

A N T Y K
1. RAMY CZASOWE
Początek: VIII w.p.n.e. - Homer
Koniec: IV w.n.e. - upadek imperium Rzymskiego
2. TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ
1. Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowa...

Psychologia

Koncepcje psychologiczne człowieka - Kozielecki Józef

TRZY KONCEPCJE CZŁOWIEKA

TRZY FUNKCJE WIEDZY O CZŁOWIEKU

- wiedza jest niezbędna dla kształtowania środowiska fizycznego i społecznego, które otacza człowieka
- wiedza ma podstawowe znaczenie w procesie sterowania ludzk...