Znaczenie Powietrza dla życia człowieka i innych organizmów żywych

Powietrze, mieszanina gazów oraz cząstek stałych, z których składa się atmosfera ziemska.
To przeważnie właśnie ukazuje się nam po wpisaniu hasła „powietrze” do jednej z wielu encyklopedii. Ale jakie znaczenie ma to powietrze dla życia na Ziemi? Czy jest ono niezbędne do przetrwania? Czy potrzebujemy powietrza tak samo jak zwierzęta?

Powietrze składa się z wielu gazów, ale organizmy żywe potrzebują przede wszystkim tlenu(jest go 21%). Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Człowiek, jak również zwierzęta, w procesie oddychania pobiera z powietrza tlen, a wydala dwutlenek węgla. Rośliny natomiast w procesie fotosyntezy pobierają dwutlenek węgla, a wydalają tlen.

Dwutlenek węgla jest również dość istotnym składnikiem powietrza. W większych stężeniach jest szkodliwy dla zdrowia, lub nawet zabójczy. Jest uważany za jeden z gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za ocieplenie klimatu na Ziemi.

Metan jest jednym z pierwiastków, które stanowią zaledwie 1% powietrza. Jest on gazem cieplarnianym, którego wpływ jest 22 razy większy niż dwutlenku węgla, a średnia zawartość w atmosferze wynosi 1,7 ppm (w ciągu minionych dwustu lat wzrosła ponad dwukrotnie).

Dwutlenek siarki jest zmiennym składnikiem powietrza. Jest trujący dla człowieka, zwierząt, niektórych bakterii i pleśni, a także szkodliwy dla roślin. Jest efektem ubocznym spalania paliw kopalnych, przez co przyczynia się do zanieczyszczania atmosfery.

Następnym ze składników powietrza jest ozon. Ma on niemałe znaczenie dla życia na Ziemi. Cienka warstwa ozonowa w atmosferze pełni funkcję filtra pochłaniającego promieniowanie ultrafioletowe, które jest wytwarzane przez Słońce. Przerzedzenie tej warstwy nazywamy dziurą ozonową.

Najwięcej w powietrzu znajduje się azotu(78%). Jest on dla życia na Ziemi jednym z najważniejszych pierwiastków. Wchodzi w skład wielu biocząsteczek, takich jak aminokwasy, nukleotydy i kwasy nukleinowe.

To już chyba wszystkie z najistotniejszych składników powietrza. Jak widać w w/w opisach, mają one olbrzymie znaczenie dla życia na Ziemi(to właśnie dzięki istnieniu atmosfery Ziemia jest zamieszkałą planetą). Ale kto wie, może za kilkanaście lat będziemy pisać o znaczeniu innych gazów dla życia pozaziemskiego…

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Znaczenie Powietrza dla życia człowieka i innych organizmów żywych

Powietrze, mieszanina gazów oraz cząstek stałych, z których składa się atmosfera ziemska.
To przeważnie właśnie ukazuje się nam po wpisaniu hasła „powietrze” do jednej z wielu encyklopedii. Ale jakie znaczenie ma to powietrze dla ...

Biologia

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka i innych organizmów żywych.

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka i innych organizmów żywych.

Woda, czyli tlenek wodoru to związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę okr...

Biologia

Znaczenie wody i powietrza w życiu człowieka i innych organizmów żywych

Występowanie wody na Ziemi


Nie było by życia na naszej planecie bez wody: wszak to w pierwotnym oceanie, osłonięte przed działaniem promieni nadfioletowych, narodziły się i rozmnożyły pierwsze istoty życia. Bez wody życie m...

Biologia

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka oraz innych organizmów żywych

Wszystkim organizmom żywym do życia potrzebna jest woda i powietrze, które
są podstawowymi zasobami naturalnymi . Bez nich życie na ziemi byłoby niemożliwe.
O znaczeniu wody dla życia społeczeństwa i w ogóle życia świadczy choci...

Chemia

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka i innych organizmów żywych

WODA


Jest to jeden z dwóch składników niezbędna do życia na Ziemi. Jej symbol chemiczny to H2O (tlenek wodoru). Jest to ciecz bez smaku i zapachu. Temperatura krzepnięcia wynosi 0oC, a wrzenia 100 o
Fizyka

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka i innych organizmów żywych.

Znaczenie wody

Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby życia. Dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia. Woda jest podstawowym składnikiem każdej żywej komórki. Jest potrzebna we wszystkich proce...