Epos - cechy eposu

Epos - gatunek literacki należący do epiki, wywodzący się z antyku. Jednymi z najstarszych eposów są "Iliada"i "Odyseja".

Cechy charakterystyczne eposu:
- wierszowana forma;
- podział na części, pieśni i księgi będące samodzielnymi całościami;
- stałe elementy kompozycyjne, np. inwokacja (rozwinięta apostrofa będąca bezpośrednim zwróceniem się do Boga lub bóstwa z prośbą o natchnienie);
- wielowątkowość, liczne opisy i dygresje (odejście od gł. wątku; tematu);
- wszechwiedzący i obiektywny narrator;
- bardzo rozbudowane porównania zwane homeryckimi (człon drugi, porównujący, staje się samodzielnym obrazem poetyckim),
- stałe epitety, czyli takie, które tworzą trwałe związki frazeologiczne z określanym wyrazem, np. gromowładny Zeus, siwooka Atena, rączonogie konie Jutrzenki, różanopalca Eos;
- umieszczenie akcji w momencie przełomowym dla opowiadanych wydarzeń
- ukazanie ingerencji bogów w losy bohaterów

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przedstaw cechy eposu antycznego na przykładzie “Iliady” Homera.

Wstęp, czyli co to jest Iliada i kim był Homer
Homer żył na przełomie IX i VII wieku p.n.e. Był najwybitniejszym epikiem helleńskim, o którego pochodzenie sprzeczało się siedem miast. Homer był ślepcem, wędrownym śpiewakiem....

Język polski

co to jest epos (tylko tak w streszczeniu) - jakie są cechy eposu 

co to jest epos (tylko tak w streszczeniu) - jakie są cechy eposu ...

Język polski

Cechy eposu homeryckiego

Epos to główny gatunek epicki ukształtowany w starożytności. Jego twórcą jest Homer. Epos to rozbudowany utwór wierszowany przedstawiający dzieje bohaterów mitologicznych lub historycznych na tle wydarzeń przełomowych dla danego narodu.<...

Język polski

co to : Epos Epos Rycerski Cechy eposu Literackiego

co to : Epos Epos Rycerski Cechy eposu Literackiego...

Język polski

Cechy eposu na przykładzie "Iliady"

Epos to główny gatunek epiki do czasu powstania powieści. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. W przypadku "Iliady" tłem ...