Cechy eposu homeryckiego

Epos to główny gatunek epicki ukształtowany w starożytności. Jego twórcą jest Homer. Epos to rozbudowany utwór wierszowany przedstawiający dzieje bohaterów mitologicznych lub historycznych na tle wydarzeń przełomowych dla danego narodu.

Cechy eposu to:
- paralelizm płaszczyzn fabularnych - wydarzenia opisane wydarzenia rozgrywają się jednocześnie w świecie bogów i ludzi (bogowie ingerują w sprawy ludzi); świat podporządkowany jest Mojrze, czyli przeznaczeniu
- wielowątkowość akcji - ważne są zarówno wątki główne, jak i poboczne
- szerokie tło wydarzeń
- trzecioosobowy narrator - wszechobecny, wszechwiedzący, obiektywny, zachowujący dystans, ujawnia się tylko w inwokacji
- bohaterowie heroiczni, w których losy często ingerują bogowie
- narracja w utworze występuje w dwóch odmianach - opis i opowiadanie
- styl opowiadania jest podniosły, uroczysty, patetyczny, dostosowany do heroicznych czynów bohaterów
- realistyczny styl opisu przedmiotów, osób, sytuacji (opisy są drobiazgowe i szczegółowe)
- retardacja - celowe zawieszenie, opóźnienie akcji poprzez wprowadzenie opisów zdarzeń lub charakterystyki bohaterów (służy budowaniu napięcia)
- mitologiczna motywacja wydarzeń
- obecność scen batalistycznych
- występowanie stałych epitetów, które nie charakteryzują rzeczownika, lecz ozdabiają poemat
- typowe zwroty zaczynające kwestie osób mówiących
- porównanie homeryckie - jest to porównanie bardzo rozbudowane, w którym człon określający staje się rozwiniętym obrazem przyrody
- powtórzenia pojawiające się wielokrotnie
- utwór napisany jest heksametrem (wers sześciostopowy, miara rytmiczna) - jego nazwa pochodzi od heks - sześć i metron - miara wierszowa;za najmniejszą jednostkę rytmiczną Grecy uznali stopę i wyróżnili następujące: trochej, jamb, daktyl, amfibrach, anapest

Starożytny heksametr składał się z 6-ciu daktyli.
- kompozycja eposu jest luźna i fragmentaryczna, poszczególne fragmenty tekstu można czytać jako odrębną całość
- "Iliada" dzieli się na 24 pieśni, rozpoczyna inwokacją, która pełni funkcje:
a) zapowiada temat
b) wprowadza głównego bohatera
c) wprowadza odbiorcę w środek akcji - in medias res
d) prezentuje wierzenia Greków
e) zawiera apostrofę do Muzy, by uwzniośliła proces twórczy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Cechy eposu homeryckiego

Epos to główny gatunek epicki ukształtowany w starożytności. Jego twórcą jest Homer. Epos to rozbudowany utwór wierszowany przedstawiający dzieje bohaterów mitologicznych lub historycznych na tle wydarzeń przełomowych dla danego narodu.<...

Język polski

Cechy eposu homeryckiego na przykładzie „Iliady” i „Odysei”

Epos (inaczej epopeja) to główny gatunek epicki wykształtowany w starożytności, który później zastąpiła powieść. Epopeja jest rozbudowanym utworem wierszowanym przedstawiające dzieje mitycznych, legendarnych lub historycznych bohaterów...

Język polski

Cechy eposu na przykładzie "Iliady"

Epos to główny gatunek epiki do czasu powstania powieści. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. W przypadku "Iliady" tłem ...

Język polski

Pierwsze epopeje greckie i ich cechy gatunkowe – omów na przykładzie wybranego eposu homeryckiego

Pierwszy opisał epos Arystoteles.
Wyróżnił on:
- dramatyczne ułożenie fabuły
- wiersz bohaterski (heksametr)
- naśladownictwo świata rzeczywistego
- zaskoczenie
- swoboda doboru motywów
- obiektywizm narracji (d...

Język polski

Świat wartości człowieka homeryckiego i jego literackie realizacje w literaturze

HOMER - BIOGRAFIA

Homer (co dosłownie znaczy ślepiec lub zakładnik) żył na przełomie IX a VIII w.p.n.e. Był wielkim epikiem greckim uważanym za autora „Iliady” i „Odyseii”, a według legendy ślepym śpiewakiem wędrownym.

Język polski

Porównanie "Iliady" z "Odyseją" - cechy gatunkowe i kwestia homerycka.

"Iliada" Homera jako epos klasyczny. Omów cechy gatunkowe. Porównaj z "Odyseją". Co to jest "kwestia homerycka"?

Epos to główny gatunek epiki do czasu powstania powieści. Jest to rozbudowany utwór wiersz...