Cechy eposu homeryckiego

Epos to główny gatunek epicki ukształtowany w starożytności. Jego twórcą jest Homer. Epos to rozbudowany utwór wierszowany przedstawiający dzieje bohaterów mitologicznych lub historycznych na tle wydarzeń przełomowych dla danego narodu.

Cechy eposu to:
- paralelizm płaszczyzn fabularnych - wydarzenia opisane wydarzenia rozgrywają się jednocześnie w świecie bogów i ludzi (bogowie ingerują w sprawy ludzi); świat podporządkowany jest Mojrze, czyli przeznaczeniu
- wielowątkowość akcji - ważne są zarówno wątki główne, jak i poboczne
- szerokie tło wydarzeń
- trzecioosobowy narrator - wszechobecny, wszechwiedzący, obiektywny, zachowujący dystans, ujawnia się tylko w inwokacji
- bohaterowie heroiczni, w których losy często ingerują bogowie
- narracja w utworze występuje w dwóch odmianach - opis i opowiadanie
- styl opowiadania jest podniosły, uroczysty, patetyczny, dostosowany do heroicznych czynów bohaterów
- realistyczny styl opisu przedmiotów, osób, sytuacji (opisy są drobiazgowe i szczegółowe)
- retardacja - celowe zawieszenie, opóźnienie akcji poprzez wprowadzenie opisów zdarzeń lub charakterystyki bohaterów (służy budowaniu napięcia)
- mitologiczna motywacja wydarzeń
- obecność scen batalistycznych
- występowanie stałych epitetów, które nie charakteryzują rzeczownika, lecz ozdabiają poemat
- typowe zwroty zaczynające kwestie osób mówiących
- porównanie homeryckie - jest to porównanie bardzo rozbudowane, w którym człon określający staje się rozwiniętym obrazem przyrody
- powtórzenia pojawiające się wielokrotnie
- utwór napisany jest heksametrem (wers sześciostopowy, miara rytmiczna) - jego nazwa pochodzi od heks - sześć i metron - miara wierszowa;za najmniejszą jednostkę rytmiczną Grecy uznali stopę i wyróżnili następujące: trochej, jamb, daktyl, amfibrach, anapest

Starożytny heksametr składał się z 6-ciu daktyli.
- kompozycja eposu jest luźna i fragmentaryczna, poszczególne fragmenty tekstu można czytać jako odrębną całość
- "Iliada" dzieli się na 24 pieśni, rozpoczyna inwokacją, która pełni funkcje:
a) zapowiada temat
b) wprowadza głównego bohatera
c) wprowadza odbiorcę w środek akcji - in medias res
d) prezentuje wierzenia Greków
e) zawiera apostrofę do Muzy, by uwzniośliła proces twórczy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Cechy eposu Homeryckiego.

Cechy eposu Homeryckiego....

Język polski

Jakie są cechy eposu homeryckiego?

Jakie są cechy eposu homeryckiego?...

Język polski

Wymień i opisz cechy eposu homeryckiego

Wymień i opisz cechy eposu homeryckiego...

Język polski

Bardzo bym prosił o pomoc musze wypisać cechy eposu homeryckiego w pieśni 14 iliady

Bardzo bym prosił o pomoc musze wypisać cechy eposu homeryckiego w pieśni 14 iliady...

Język polski

Napisz definicje i cechy eposu Homeryckiego od pauz .   Pilnie !!!!!

Napisz definicje i cechy eposu Homeryckiego od pauz .   Pilnie !!!!!...

Język polski

cechy eposu homeryckiego i dramatu antycznego

cechy eposu homeryckiego i dramatu antycznego...