„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jako epopeja narodowa!

Stwierdzając, że epopeja, inaczej epos, jeden z głównych i najstarszych gatunków epiki. Obejmuje utwory najczęściej poetyckie rzadziej tworzone prozą, a ukazujące dzieje życia legendarnych, częściowo historycznych lub całkiem historycznych bohaterów, na tle wydarzeń przełomowych dla danego narodu, lub też opowieść o prapoczątkach tego narodu lub grupy etnicznej. Często opowiadają nie tylko o postaciach ludzkich, ale też boskich, magicznych czy demonicznych.

Pierwszy z argumentów jest taki, ze "Pan Tadeusz: posiada wiele cech epopei. Utwór rozpoczyna inwokacja, w której Mickiewicz zwraca się z prośbą o inspirację do Matki Boskiej Częstochowskiej, Ostrobramskiej oraz do ojczyzny – Litwy.Utwór ten łączy także idealizację, patos nieraz z drobiazgowym realizmem i fantastyką. Mickiewicz często przypisywał przyrodzie lub zwierzętom cechy ludzkie. Dzięki tak licznym opisom przyrody, Mickiewicz skłania nas do głębszej refleksji. Oprócz bogactwa opisów, na rangę utworu wpływa także wielowątkowość.

Kolejnym argumentem jest to, ze autor dokładnie scharakteryzował tło historyczne i obyczajowe. Ukazane obyczaje szlacheckie pozwalają nam głębiej scharakteryzować tamtejszych mieszkańców.
Trzecim argumentem jest fakt, iż "Pan Tadeusz” jest epopeją narodową wpływa także ukazanie narodu polskiego w przełomowym okresie społecznym oraz obecność wszechwiedzącego narratora, który obiektywnie opisuje świat przedstawiony i ma dystans wobec toczących się wypadków.

Ostatnim argumentem chciałbym podkreślić, iż ten utwór jest pisany wierszem, trzynastozgłoskowcem. Dwa sąsiadujące wersy są rymami, często występuje tutaj bogactwo środków artystycznych.W lekturze występuje także bohater zbiorowy, którym jest szlachta polska oraz bohater jednostkowy – Jacek Soplica.

Nie każdy epos jest epopeja narodową. "Pan Tadeusz stał się nią, bowiem wyrażał najważniejsze dla narodu sprawy w chwili, gdy było to narodowi potrzebne. Krzepił serca i czyni to nadal, szczególnie w momentach naszych klęsk.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Udowodnij, że "Pan Tadeusz" to epopeja narodowa, Sprawdźmy, czy "Pan Tadeusz"Adama Mickiewicza spełnia warunki epopeji narodowej

Epopeja narodowa to utwór epicki, obszerny, o budowie epizodycznej, pisany jedenasto lub trzynastozgłoskowcem w układzie ciągłym. Narrator czasami zmienia się w podmiot liryczny wypowiadający odczucia , przekonania i poglądy autora. Bohater ...

Język polski

Każde pokolenie w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza znajduje coś dla siebie, wskaż i uzasadnij co zaintrygowało ciebie jako reprezentanta pokolenia współczesnego w tym eposie.

„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jako epopeja narodowa znalazła na stałe miejsce w kanonie wielkiej literatury polskiej. Przez krytyków „Pan Tadeusz” uważny jest za najwspanialsze dzieło wieszcza, wyniesione na piedestał kunsztu literackie...

Język polski

"Pan Tadeusz" jako epopeja narodowa.

Słowo „epopeja" pochodzi z greckiego „epopoiia" i składa się z dwóch wyrazów „epos", co znaczy słowo i „poiein" czyli czynię. Encyklopedyczna definicja epopei wyjaśnia z kolei, że jest to dłuższy utwór, zwykle...

Język polski

Pan Tadeusz jako narodowa epopeja

„ Pan Tadeusz” jako narodowa epopeja.


Dziś chciałbym udowodnić ze „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest narodowa epopeja!
Stwierdzając, że epopeja, inaczej epos, jeden z głównych i najstarszy gatunek epiki. Obejmuje ...

Język polski

Recenzja filmu "Pan Tadeusz".

Przez wiele lat nasza najwspanialsza epopeja narodowa nie mogła doczekać się ekranizacji. Jednakże od jakiegoś czasu można zauważyć wielki wylew na ekranach kin naszych rdzennych dziel narodowych tj. „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewic...