Interpretacja Trenu XVII J. Kochanowskiego.

Utwór ma charakter modlitewny. Podmiot liryczny zwraca się do Boga. Tren rozpoczyna się cytatem z księgi Hioba. Epitet ,,Pańska ręka” pokazuje że Bóg wpłynął na jego los. Podmiot wskazuje na to że tak jak Hiob nie wie za co cierpi. Widzi w śmierci córki boskie wyroki. Rozum ludzki nie może ogarnąć zamiarów boskich, ale trzeba Bogu zaufać. Podmiot odrzuca stoicyzm. Mówi że rozum jest bezużyteczny w cierpieniu. W ostatnim etapie pokazuje poddanie woli Boga. Jest tu widoczna obojętność, przyjęcie cierpienia. Tren mówi o tym że nie rozum jest pocieszeniem, tylko Bóg.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Analiza i interpretacja trenu XVII Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski to niewątpliwie najwybitniejsza postać polskiego renesansu. Jest autorem znakomitych fraszek, pieśni oraz pierwszej polskiej tragedii – „Odprawy posłów greckich”. Mówi się, że „Treny” to największe dzieło w dorobk...

Język polski

Analiza i interpretacja trenu XVII Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski znany jest jako “ojciec” literatury renesansu.
Dzięki swej niezwykłej twórczości, w skład której wchodziły m.in. liczne pieśni, fraszki, a także treny śmiało zasłużył na obecność w poczcie najwybitniejszych p...

Język polski

Analiza i interpretacja "Trenu XVII" J. Kochanowskiego.

Tren XVII ma charakter modlitwy co podkreśla apostrofa: „O mój Boże, Kto się przed Tobą skryć może?”. W trenie tym poeta odwołuje się do poglądów filozofii epikurejskiej. Która nawoływała do skromnego życia, zachęcał, by cieszy�...

Język polski

Interpretacja tekstów Szarzyńskiego i Kochanowskiego.

Większa część dorobku Sępa-Szarzyńskiego zaginęła, zachował się jedynie zbiór wierszy, na który składa się: 6 sonetów, 6 parafraz psalmów Dawida, 9 pieśni oraz inne drobne utwory, pisane zarówno po łacinie, jak i po polsku. Użyta...

Język polski

Renesans - skrypt

Renesans
Renesans - fr. renaissance (odrodzenie).
Epoka olbrzymich zmian, zburzenia starego światopoglądu. Wzoruje się na antyku. Dominuje przekonanie, że do kontaktu z Bogiem nie potrzeba Kościoła. Najważniejszy staje się człowiek...