Mowa niezależna, pozornie zależna i zależna

Mowa niezależna- sposób przedstawienia czyjejś wypowiedzi polegający na dosłownym (bez zmiany formy) jej przytoczeniu:
Powiedział: "Pada deszcz";
zdanie poprzedzające przytoczone słowa nazywamy zdaniem wprowadzającym, zdanie przytoczone - zdaniem wprowadzanym, przytoczeniem lub cytatem.

Mowa pozornie zależna - sposób przedstawienia czyjejś wypowiedzi tak, że nie ma ścisłego rozgraniczenia między częścią przeczytaną a resztą tekstu; mogą na nią wskazywać użyte czasowniki oznaczające mówienie, myślenie, odczuwanie itp. oraz sam charakter przytoczonych słów, które tłumaczy się jako cudze wyrażenia wewnątrz narracji: Czuł, że nie ma racji. Nie pozwoli na coś podobnego! Nigdy!

Mowa zależna - sposób przedstawienia czyjejś wypowiedzi polegający na jej zreferowaniu: jest przytoczona nie dosłownie, lecz w postaci zdania podrzędnego dopełnieniowego, wprowadzony przez jakiś czasownik oznaczający mówienie, np. Powiedział, że pada deszcz.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Co? Ja mam milczeć po utracie syna! Któż mi go wróci? Ach, biada mi, biada! Nieszczęsna moja godzina! Co mnie obchodzą czyjeś tam rozpacze, Gdy ja boleję i płaczę!"  a)mowa zależna b)niezależna  c)mowa pozornie zależna  d)mowa zależna na niezależną     

"Co? Ja mam milczeć po utracie syna! Któż mi go wróci? Ach, biada mi, biada! Nieszczęsna moja godzina! Co mnie obchodzą czyjeś tam rozpacze, Gdy ja boleję i płaczę!"  a)mowa zależna b)niezależna  c)mowa pozornie zależna  d)mowa zale�...

Dziennikarstwo

Wykłady z literaturoznawstwa.

EPIKA jest jednym z trzech podsta-wowych rodzajów literackich (oprócz liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości.
Wyznacznikami epiki są:
• obecność narratora, który opowiada zdarzen...

Język polski

Interpretacja prozy

I. Wstępne rozpoznanie całości
a) określenie nadrzędnego sensu utworu
b) sformułowanie tezy interpretacyjnej

II. Określenie relacji: narracja – świat przedstawiony
a) obecność narratora, np.:
- ...

Język polski

Środki stylistyczne i inne wyrażenia językowe-zbiór najpopularniejszych

Zdarza się często, że szukamy definicji jakiegoś pojęcia i jest nam trudno go znaleźć. Ja zebrałam część tych pojęć dotyczących przede wszystkim języka polskiego. Znajdziecie tu wiele środków używanych między innymi przez pisarzy-...

Język polski

Epika.

Epika

Konstrukcja świata przedstawionego dzieła epickiego

Epika to jeden z trzech rodzajów literackich obejmujący utwory w których:

podmiot literacki jest w zasadzie usytuowany na zewnątrz świata przedstawionego (na...